ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Nyheter
2024.01.31
X Email

Här är ArkDes nya grafiska identitet

ArkDes nya logotyp.

I samband med ombyggnationen av ArkDes och återöppningen av museet i september 2024 presenteras en ny visuell identitet framtagen av Axel von Friesen och Michael Evidon, A.M.

ArkDes genomför just nu en ombyggnation och inför återöppningen i september presenteras en ny logga som ska erbjuda ett uppdaterat uttryck. En ny webbsida lanseras och tillsammans med den en uppdaterad grafisk identitet med logotyp, en familj av typsnitt speciellt utvecklade för ArkDes, färger och skyltsystem. I den nya logotypen har bokstäverna delats upp i två rader vilket möjliggör en stor flexibilitet och även betonar museets båda kärnämnen “Arkitektur” och “Design” på ett nytt sätt.

En stor del av uppdraget är att komplettera de ombyggda fysiska rummen på ArkDes. Arbetet med den nya grafiska identitet har skett i dialog med ombyggnationen och gestaltningen av museets publika ytor, som leds av arkitektkontoret Arrhov Frick. Den nya loggan kommer att bli viktig för att förstärka och synliggöra museets varumärket när museets historiska entré från Exercisplan öppnar igen.