ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Current language sv
en
Nyheter
2024.04.04
X Email

ArkDes öppningsdatum framflyttat

ArkDes arbetar sedan september förra året för fullt med att färdigställa den omfattande ombyggnationen i lokalerna på Skeppsholmen. Med en ny huvudentré och nya omsorgsfullt utformade utställningsytor, fokuserar museet på att förhöja besöksupplevelsen. I hjärtat av museet kommer den nya utställningen över ArkDes unika samling att presenteras.

Återinvigningen av ArkDes var ursprungligen planerad till början av sommaren. Nytt öppningsdatum är 27 september. Fördröjningen beror på förseningar i installationen av den klimatanläggning som krävs för att ArkDes samlingsföremål ska kunna visas upp. Utomhusinstallationen på Utsikten av konst-, arkitektur- och designgruppen MYCKET öppnar dock redan 15 juni. Här kommer en yta för samskapande och utomhuslek formas tillsammans med publiken under ett antal tillfällen under sommaren.

Foto: Matti Östling ArkDes på Skeppsholmen.
Foto: Sima Korenivski. 2022.