ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

The Limits of Our World

Foto: Sima Korenivski. 2022.
Aktiviteter
PASSERAT - 2022.12.01
X Email
Skeppsholmen, Stockholm

The Limits of Our World: Lajv och design

Föreställ dig att du lever i ett tv-spel där du förkroppsligar en rollfigur. Du bär dess kläder, tar på dig dess bördor och ansvar, du interagerar med andra rollfigurer och lever ett liv genom den. Lajvande (att delta i ‘levande rollspel’) är som att spela video – eller brädspel – men det är på riktigt. Du är faktiskt där, med andra, där ni delar en version av världen vi känner eller vill lära känna.

För en del erbjuder lajv ett sätt att tillfälligt koppla bort sig från den “verkliga” världen — till en intim och kollektiv miljö där rumsskapande, berättande och gemenskap förenas i en värld inuti världen. Lajv utmanar deltagare att använda alla sinnen för att dyka in i det innersta och det artificiella; fantasin och kreativiteten. Det är en övning i empati, i det uppstår situationer där du uppfattar tillvaron ur någon annans synvinkel.

Lajv, arkitektur, design och konst utgår från en gemensam vilja att föreställa sig – och skapa – alternativa verkligheter utifrån tekniker som är fysiska, materiella, verbala och visuella.

Det här evenemanget belyser lajvets potential. Kan ett väldesignat lajv erbjuda nya sätt att utforska radikala idéer? Skulle de verktyg och tekniker som används inom lajvdesignen kunna utmana den konventionella designens förutsättningar? Kan lajv vara ett färdmedel mot mer spekulativa idéer kring det offentliga livet? Skulle rollspel kunna ge ledtrådar till nya sätt att förhålla oss till varandra?

  • Bild med tillstånd av Player Robyn AKA Sylvia Rybak23. Omsk Social Club, Dead Air. 2018.
  • Bild med tillstånd av Trojan Horse. Trojan Horse, Nerdy Design Symposium. 2017.

En dag med föredrag och samtal som belyser och utforskar potentialen hos lajv (levande rollspel) och dess koppling till design och det offentliga livet.

Inspelat: 10 december 2022 The Limits of Our World: Lajv och design

Medverkande

Anna Westerling är en event manager och speldesigner som har specialiserat sig på att blanda lajv med andra konstformer. Hon har designat lajv som A Nice Evening with the Family, Lovestories by ABBASense and SensibilityLove and War och Fortune & Felicity. Hon har producerat flertalet evenemang, däribland Stockholm Scenario Festival, Knutpunkt samt boken Nordic Larp. Anna Westerling driver ett eget PR- och eventbolag som arbetar med att skapa evenemang och interaktiva upplevelser inom spel- och kultursektorn för uppdragsgivare som Free League Publishing, Kungliga Operan, Riksdagen och Riksteatern.

Simone C Niquille är en designer och forskare som är baserad i Amsterdam. Genom Technoflesh undersöker hon representationen av identitet och digitaliseringen av biomassa. Hennes verk har ställts ut internationellt, senast på HEK – Haus der Elektronischen Künste i Basel (2020), Fotomuseum Winterthur (2019) och La Gaite Lyrique i Paris (2019). Texter av Simone C Niquille/Technoflesh har publicerats i Volume MagazineAD Architecture och e-flux. Hon är Chief Information Officer vid Design Academy Eindhoven. För närvarande undersöker hon datorseendets arkitektoniska och kroppsliga konsekvenser och forskar om politiska aspekter på syntetisk träningsdata.

Sagalinn Tangen (hon/hen) tillhör andra generationens lajvare och lajvdesigners. Hen är särskilt intresserad av mötet mellan berättelser och förkroppsligande upplevelser, men även av potentialen i det generationsöverskridande berättandet. Hen har skrivit och designat lajv sedan sjuttonårsåldern, och är för närvarande främst aktiv inom den nordiska lajvscenen som medlem i designkollektivet Avalon Larp Studio. Tidigare studerade Sagalinn Tangen arkitektur, men hen sökte sig sedan vidare mot andra utmaningar. I dag arbetar hen som projektledare och evenemangskoordinator samt studerar litteraturvetenskap vid Uppsala universitet.

Leon Krosness är medlem i kollektivet Dagfiket på Kafé 44 i Stockholm där han lagar och serverar mat. När han inte är på caféet arbetar han med ett musikaliskt konstprojekt med titeln Träet-Mund-Spilli. Han har arbetat som lajvinstruktör på Studiefrämjandet.

Terry Nguyễn är en kritiker och journalist som skriver om kultur och teknik. Hon är senior skribent för det dagliga nyhetsbrevet Dirt och medieföretaget Web3, och har tidigare skrivit för The Goods på Vox. Hennes texter har bland annat publicerats i New York MagazineWashington PostVice och Rolling Stone.

Omsk Social Clubs arbete utförs mellan två levda världar, där den ena är livet såsom vi känner till det och den andra är rollspel. Det är däremellan som Omsk Social Club förlägger sina spekulativa fiktioner, genom dessa omslutande installationer förflyttar de sig in i ett territorium vid namn Real Game Play (RGP), som de skapade 2017. Deras arbete syftar till att framkalla ett tillstånd som potentiellt kan vara fiktion eller en framtida verklighet. Omsk Social Club har ett nära samarbete med ett nätverk av åskådare där allt är unikt och spontant. De levande installationerna som de skapar undersöker virtuella egon, populära upplevelser och politiska fenomen. På så sätt blir verken en dematerialiserad hybrid av nutida kultur och deltagarens unika personliga upplevelser. Tidigare har Omsk Social Clubs omslutande miljöer för Real Game Play introducerat landskap och ämnen som annanhet, ravekultur, överlevnad, catfishing, begär och uppoffring, positiv nättrollning, algoritmiska strategier och decentraliserad kryptovaluta.

Trojan Horse är en sjävlständig utbildningsplattform baserad i Helsingfors. Trojan Horse anordnar ferieskolor, levande rollspel, workshops och läsecirklar, som utforskar gränserna och förutsättningarna som definierar fältet där arkitekter, designers och konstnärer verkar i dag. I detta evenemang representeras Trojan Horse av:

Kaisa Karvinen, arkitekt och författare som är intresserad av skärningspunkterna mellan performativitet, det offentliga rummet och kollektivt avlärande. Kaisa ägnar sig åt olika former av konstruktion och skrivande, ofta i multidisciplinära grupper.

Tommi Vasko är en grafisk formgivare som skriver teoretiska och fiktiva texter om den nära framtidens designpraktik och om visuella fenomen som uppstår mellan framväxande informationsteknologier och ekologiskt tänkande.

Evenemanget modererades av Svante Helmbæk Tirén och Alice Shulman.

Svante Helmbaek Tirén är en ”one-stop shop” som arbetar som curator, författare, redaktör, dragqueen, performancekonstnär, moderator och lärare inom både historisk och samtida konst och byggnadsvård. Hans huvudsakliga intresse kretsar kring kortlivade kulturfenomen och ornament- och dekorationskonstens historia. Återkommande teman i hans projekt är receptions- och performativitetsteori, relationerna mellan olika subkulturer och mainstreamkultur samt konstens historieskrivning.

Alice Shulman, född i Kiev, Ukraina, har en modebakgrund från både Beckmans Designhögskola i Stockholm och Central Saint Martins College of Art and Design i London. Hon är för närvarande chef för Creative Initiatives & Collaborations på Weekday. Alice Shulman har tidigare även arbetat på Acne Studios. Hon har ett starkt engagemang inom samtids- och ungdomskultur. Med nyfikenhet på att förstå samhället och den unga generationens behov vill hon bidra till att driva social och hållbar förändring.

  • Foto: Sima Korenivski. 2022.
  • Foto: Sima Korenivski. 2022.
  • Foto: Sima Korenivski. 2022.
  • Foto: Sima Korenivski. 2022.

Watch and Chill: Streaming Senses

Watch and Chill 2.0: Streaming Senses är en unik on-/offlinepresentation av videoverk, av konstnärer från hela världen. I Watch and Chill strömmas verk från ett tjugotal konstnärer i de olika regionerna under temat ‘digitalt sensorium och dess symbios i dag’. Samtidigt visas verken i fysiska rum i en utställning som turnerar internationellt.

Både på onlineplattformen och i offlinepresentationen ger verken svar på förhållandet mellan teknologi och människans perceptuella system. De är indelade i fyra underrubriker: Optical Tactility, Calibrated Projection och Trance, Cross, Move samt Bits of the Spirit.

Visningsschema

Dessa visningar ägde rum den 2 december 2022.

Bits of the Spirit

10:15-10:52 – Ahmad Ghossein, The Fourth Stage
10:52-11:03 – Sylbee Kim, Trinity: Finance-Credo-Spirituality
11:03-12:05 – Maha Maamoun, Domestic Tourism II
12:05-12:18 – Kim Woonghyun, Hindenburg Lounge
12:18-12:20 – Andreas Wannerstedt, Proportions—Sliding Zeus XL
12:20-12:30 – Yuri Pattison, sunset provision (status monitor)

Optical Tactility

12:30-12:52 – Lee Eunhee, HOT/STUCK/DEAD
12:52-13:12 – An Jungju & Jun Sojung, The Ghost in the Machine
13:12-13:31 – Yeom Ji Hye, CyborgHandstanderus’s Nose
13:31-13:34 – Wang & Söderström, Growth
13:34-13:46 – Jenna Sutela, nimiia cétiï, 2018
13:46-13:47 – Andreas Wannerstedt, Layers – The Flow
13:47-14:00 – Yuri Pattison, sunset provision (status monitor)

Calibrated Projection

14:00-14:18 – Yeom Ji Hye, Future Fever
14:18-14:37 – Basma al Sharif, We Began By Measuring Distance
14:37-14:49 – An Jungju & Jun Sojung, Automatic Autonomy
14:49-15:34 – Sharif Waked, To Be Continued…
15:34-15:45 – Yuri Pattison, sunset provision (status monitor)

Trans, Cross, Move

15:45-16:12 – Kim Woonghyun, Hell Bovine and Pony
16:12-16:33 – Kim Ayoung, Porosity Valley, Portable Holes
16:33-16:57 – Ali Cherri, The Digger
16:57-17:10 – Simone C. Niquille / Technoflesh, Homeschool
17:10-19:11 – ASMRctica, 2 hrs Climate Zones of the World
19:11-19:41 – Kim Ayoung, In Search of Petra Genetrix

  • Watch and Chill 2.0: Streaming Senses
  • Stillbild från Simone C. Niquille verk Homeschool. Stillbild från Homeschool.
  • Wang and Söderström Stillbild från Growth.

Samarbete

Detta evenemang hölls på ArkDes den 10 december 2022. Den fysiska presentationen av  Watch & Chill 2.0: Streaming Senses ↗ arrangeras av ArkDes i samarbete med National Museum of Modern and Contemporary Art, Sydkorea (MMCA) och Sharjah Art Foundation (SAF) i Förenade arabemiraten.

alt=””

Kuratorer: Jihoi Lee, Hoor Al Qasimi, James Taylor-Foster
Assisterande intendent på ArkDes: Sujy Lee
Projektassistent på ArkDes: Vincent Van Spaendonk