Hur skulle framtidens gaturum kunna se ut om de inte centreras kring bilen?

Street Moves är en lösning på en större nationell mission initierad av Vinnova om att driva transformationen av våra gaturum. Med hjälp av tillfälliga interaktiva lösningar framtagna för att svara på gatans specifika behov kan kommuner eller invånare skapa plats för lek, odling, utegym, sociala knutpunkter eller annat som ger gatan liv.

Skiss på hur en gata hade kunnat se ut om biltrafiken inte stod i centrum. Skiss: Utopia Arkitekter

Under fas ett av projektet, som ägde rum under 2020 till 2021, intog Street Moves gator i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Modulen som designades av LundbergDesign består av en utbyggbar grundplatta i trä och specialanpassade delar som kan innehålla alltifrån laddstation för delad elbil och parkering för elsparkcyklar till utegym, sittytor och odling. Street Moves moduler utformas genom en designprocess som bygger på delaktighet och dialog för att möta platsens behov. Man kan se Street Moves som ett slags mellansteg, en semipermanent lösning, som gör det möjligt att direkt påbörja förändringen av gaturummet. Det är en förändring som vi gemensamt önskar, och som är nödvändig då vi utvecklar våra städer för att svara mot morgondagens behov. Det är en kostnadseffektiv och enkel lösning som testar sig fram till en gatustruktur där människan prioriteras framför bilen.

Nu har de lärdomar och värden som genererats i första delen av Street Moves tagits vidare i en ny fas där fler kommuner har inkluderats i processen. I den nya fasen utvecklar kommunerna gatorna efter platsens specifika behov tillsammans med ArkDes och ett designteam. Under våren och sommaren 2022 testade Göteborg, Helsingborg och Umeå nya designlösningar på nya gator och under hösten har Hultsfred och Härnösand påbörjat sina processer.

Arbetar du i en kommun som vill vara med och förändra gaturummen? Maila hej.thinktank@arkdes.se och beskriv hur ni vill förändra er gata!

Street Moves leds av ArkDes Think Tank och finansieras av Vinnova. För frågor kring projektet hör av dig till hej.thinktank@arkdes.se.