Hur skulle framtidens gaturum se ut om de inte gestaltades med bilen som utgångspunkt?

Street Moves är en lösning på en större nationell mission initierad av Vinnova om att driva transformationen av våra gaturum och göra alla Sveriges gator hållbara, hälsosamma och levande till 2030. Med hjälp av tillfälliga interaktiva lösningar framtagna för att svara på gatans specifika behov kan kommuner eller invånare skapa plats för lek, odling, utegym, sociala knutpunkter eller annat som ger gatan liv.

Lär dig mer om Street Moves och ta del av de lärdomar som genererats i projektet på Street Moves webbplats ↓

Street Moves leds av ArkDes och finansieras av Vinnova. För frågor kring projektet hör av dig till hej.thinktank@arkdes.se.

Foto i header: Daniel McCarthy