ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Current language sv
en

Väntan

Foto: Matti Östling. 2016.
Utställningar
2016.04.07-2016.05.08
X Email
Skeppsholmen, Stockholm

Väntan

Utställningen Väntan visar pedagogiska processer och metoder för att arbeta med barn och unga i svåra situationer – på barnhem, som flykting och under asylväntan.

Utställningen vänder sig till alla engagerade, såväl allmänhet som professionella, som intresserar sig för hur man kan arbeta med utsatta barn och hur man med hjälp av dans, kontaktimprovisation och arkitekturpedagogik kan närma sig svåra frågor.

I Väntan visas tre projekt som genomförts mellan 2011 och 2016: Home i Moldavien, Ukraina och Vitryssland, Waiting in the Margins i Georgien. Utställningen har samma namn som, och är en avslutning på, det tredje och sista projektet Väntan. Nyanlända ungdomar har fått möta rörelse, improvisation, arkitektur och konst i en rad workshoppar. Som huvudansvarig har Lava-Dansproduktion initierat alla tre projekt och genomfört dem i samarbete med ArkDes. Projekten visas i film och foto samt med skapat material.

Målet var att ge ungdomarna tillfälle och instrument att reflektera över sin situation och vad det innebär med hem och att vänta. Genom olika dans- och arkitekturpedagogiska övningar har deltagarna fått leka, dansa, bygga, konstruera, rita, måla, tala och låta. I de två första projekten, Home och Waiting in the Margins, skapade och framförde de unga även föreställningar som turnerade i sina respektive länder.

Projektet Väntan har genomförts under 2016 i Stockholmsområdet med stöd från Stockholms Läns Landsting. Varje skola, Annerstaskolan i Huddinge, Ängskolan i Sundbyberg och Valstaskolan i Sigtuna, har medverkat med elever i introduktionsklasser för nyanlända i sex olika workshoptillfällen. De flesta av eleverna är i väntan på asyl.

Den 19 april 2016 hålls ett seminarium om konstnärliga och pedagogiska processer för nyanlända och flyktingar.