ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Current language sv
en

Konstig känsla känns bra

Foto: Johan Dehlin. 2020.
Utställningar
2020.04.08-2020.11.01
X Email
Skeppsholmen, Stockholm

Konstig känsla känns bra: En utställning om ASMR 

ASMR är en term som beskriver en fysisk känsla: eufori eller djupt lugn, ibland ett pirrande i kroppen. Under de senaste åren har en onlinepublik som ägnar sig åt att titta på verk av designer och kreatörer som försöker trigga känslan, vuxit till miljoner. De gör det genom att viska eller äta, röra eller knacka, och mer därtill.

Utställningen är den första i sitt slag som lyfter fram denna känsla och det nya kreativa fält som har vuxit upp kring den. För bara ett decennium sedan avfärdades ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) i stort sett som ett fantasifoster. I dag representerar termen en av de största rörelserna på internet och den har blivit omöjlig att ignorera. Medan akademiska institutioner runt om i världen försöker få grepp om fenomenet skapar kreatörer – kända som ”ASMRtister” – en kulturell rörelse som överskrider språk och kultur till förmån för kroppsliga ”känningar”.

I likhet med meditation eller yoga sker ASMR både i din kropp och i ditt sinne. Det handlar inte om snabbhet, utan om fokus och långsamhet. ASMRtists1 försöker inte underhålla, de ger avkoppling. De erbjuder konsumenterna en nivå av isolering från en bullrig, splittrad tillvaro. Genom ljud och film, delade via sändningsplattformar som YouTube, ger ASMR utrymme för närtittande, närlyssning och närhetskänsla.

ASMR injicerar internet med mjukhet, vänlighet och empati. Som en form av digital intimitet2 erbjuder den tröst på begäran och står emot känslan av isolering som konstant uppkoppling försåtligt kan ge upphov till. Rent allmänt används ASMR mer och mer som en form av självmedicinering mot effekterna av ensamhet, sömnlöshet, stress och ångest. Detta är en av nycklarna till fenomenets framgång, och till dess transcendentala lockelse3.

 • 1
  Foto: Maxence Rodier/Made in France ASMR. 2020.

  Made in France ASMR’s inspelningsstudio.

 • 2
  Foto: Marc Teyssier. 2020.

  Artificial Skin for Mobile Devices (2019) av Marc Teyssier.

 • 3
  Foto: Bob Ross Inc. Används med tillstånd.

  Purple Mountain Range (1992) av Bob Ross. Ross var en amerikansk målare, konstlärare och TV-värd för ”The Joy of Painting” (PBS, 1983-1994). ® Bob Ross namn och bilder är registrerade varumärken som tillhör Bob Ross Inc.

2022 visades denna utställning på The Design Museum i London.

Virtuell vernissage av 'Konstig känsla känns bra', som sändes live den 7 april 2020.

SOFT GOSSIP av Claire Tolan

SOFT GOSSIP4 av Claire Tolan består av två live ASMR performances: Many Tongues in the Evening: Chorus (sunset) och One Tongue in the Morning: Meditation (sunrise). Båda performances äger rum inne i utställningen Konstig känsla känns bra och leker med teman som värdskap, gåtor och skvaller och är en slags övning i närlyssnande. Performance fredag kväll den 2 oktober 2020 framförs av Claire Tolan med kör och performance lördag morgon den 3 oktober 2020 utgörs av ett meditativ soloverk med Tolan.

Claire Tolan är en amerikansk konstnär och programmerare bosatt i Berlin. Sedan 2013 har en stor del av hennes arbete utvecklats utifrån just ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response). Mellan 2014 och 2019 var Tolan värd för You’re Worth It, ett ASMR-program som sändes av Berlin Community Radio. Hon har samarbetat med konstnärer som Holly Herndon, Inger Wold Lund, Hanne Lippard, Camilla Steinum och Susan Ploetz.

 • 4
  Foto: Klaudia Rychlik. 2020.

  “Lifting the sounds of ASMR out from the screen and into public space, the performances invite you to participate in an ineffable, effable, effanineffable conspiracy of togetherness.”

  Claire Tolan

Foto: Klaudia Rychlik. 2020. SOFT GOSSIP av Claire Tolan.
Foto: Klaudia Rychlik. 2020. SOFT GOSSIP av Claire Tolan.

Virtual ASMR med Melinda Lauw

I denna performance5 vänder Lauw upp och ned på vår förväntade relation till objekten som omger oss och erbjuder ett nytt sätt att uppleva vår designade miljö. ASMR utforskar vår upplevelse av den materiella världen där oväntade ljud och närheten till objekt kan trigga igång kroppsliga reaktioner och känslor

Melinda Lauw är en konstnär och kreatör, verksam inom fält som konst, upplevelsebaserad performance och experimentell marknadsföring. Hon är en av grundarna till produktionsbolaget Whisperlodge ↗ och en av pionjärerna inom live ASMR. Whisperlodge har arrangerat live ASMR performances i New York, San Francisco och Los Angeles sedan 2016 och på senare tid även översatt dessa performances virtuellt. Allting viskas fram i dessa performances och publiken guidas genom en serie intima ASMR sessioner, designade för ökad avkoppling och förhöjd sinnesnärvaro.

Melinda har bland annat förekommit i Netflix docu-serien (Follow This), The New York Times, VICE, och Al Jazeera News. I egenskap av pionjär inom live ASMR har hon även medverkat på Immersive Design Summit and Sandbox Immersive Festival och författat förordet till boken Brain Tingles, publicerad av Adams Media. Melinda har en BA i Fine Art and History of Art från Goldsmiths, University of London och en MA i Art Business från Sotheby’s Institute of Art, New York.

 • 5
  Foto: Melinda Lauw. 2020.

  Sändes den 24 oktober 2020.

Film: Melinda Lauw Virtual ASMR med Melinda Lauw.
Foto: Elsa Soläng. 2020.

Plug-in Poesi

Plug-in Poesi är ett samarbete mellan ArkDes och Bon Magazine med anledning av utställning Konstig känsla känns bra. Vi har bjudit in ett utvalt antal poeter ↗ att läsa in sin poesi i ASMR-format för att undersöka vad som händer med vår läsning och förståelse av poesin – och ASMR.

Foto: Johan Dehlin. 2020.

I likhet med meditation eller yoga sker ASMR både i din kropp och i ditt sinne. Det handlar inte om snabbhet, utan om fokus och långsamhet.

Känsloarkivet

Bidra ↗ till ett anonymt arkiv6 av ASMR-triggers. Dina svar kommer att bli en del av Känsloarkivet som presenteras i samband med utställningen.

 • 6

  Skapat i samarbete med online-arkivet Are.na ↗ och utvecklat av Charles Broskoski i samarbete med ArkDes.

Samarbeten

Utställningen innehåller Känsloarkivet ↗, skapat I samarbete med Are.na ↗. Plug-in Poetry ↗, en mini-podcastserie med samtida svenska poeter och deras verk, är ett samarbete med Bon Magazine ↗. Ett Instagram ansiktsfilter ↗ skapades i samband med utställningen, designad av Irene Stracuzzi × PostNew och utvecklat av Lucia Tahan ↗.

Utställningsrummet Boxen

Boxen på ArkDes tjänade som en plattform för snabbt föränderliga och experimentella utställningar. Genom installationer, utställningar och evenemang erbjöd Boxen en scen för alternativa röster och uppmuntrade till diskussioner kring arkitektur, design och deras roll i samhället. Skapad av Dehlin Brattgård Arkitekter ↗, öppnade Boxen sina dörrar 2018. År 2023 monterades Boxen ned, och dess material – stål, björkplywood och nät – återanvändes i omgestaltningen av utställningssalarna under ArkDes renovering 2024, som ritats av Arrhov Frick ↗.

Utställningskurator: James Taylor-Foster
Utställningsproducent: Halla Sigurðardóttir
Utställningsdesign: ĒTER ↗
Grafisk form: Irene Stracuzzi ↗ × PostNew ↗
Installation: Markus Eberle, Stefan Mossfeldt with Simon Frid, Love Olsson, Vidar Ter Borch, Mikael Wettling
Producent (program): Elisabet Schön
Digital kommunikation: Justina Hüll
Översättning: Astrid Trotzig

Produktionsteam (virtuell vernissage): Johan von Reybekiel, Andreas Holmgren, Erik Zidén, Viktor Annerstål
Utvecklare (Känsloarkivet): Charles Broskoski ↗
Utvecklare (Ansiktsfilter): Lucia Tahan ↗
Produktionsteam (Plug-in Poetry): Joakim Hultqvist, Justina Hüll, Esther Kirabo, Erica Lindberg, James Taylor-Foster

Utställningstiteln Konstig känsla känns bra (”WEIRD SENSATION FEELS GOOD”) är tagen från den första online-diskussionen som fördes om detta fenomenet år 2007, senare myntat som ”ASMR” av Jennifer Allen år 2010.