ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Framtiden börjar här

Foto: Johan Dehlin. 2019.
Utställningar
Starts-Ends
X Email
Skeppsholmen, Stockholm

Framtiden börjar här

Morgondagens värld formas av den design och teknik som utvecklas i dag. Nu visas succéutställningen ”Framtiden börjar här” från V&A i London till ArkDes. Utställningen samlar 80 projekt, från intelligenta apparater till satelliter, som ger en bild av hur framtiden kan komma att se ut.

Produkterna i utställningen är antingen helt nya eller under utveckling. Några av dem kanske för tankarna till science fiction, men det är riktiga föremål som har tagits fram av formgivare och arkitekter, företag, forskningslabb, universitet och statliga institutioner runt om i världen.

Av de 80 innovationer som visas får besökaren bland annat se “domedagsvalvet”, det globala frövalvet på Svalbard som lagrar reservfrön utifall någon växtart i framtiden skulle bli utrotad av till exempel klimatförändringar eller naturkatastrofer. Här finns också en bro finansierad genom crowdfunding, elektroniska muskler som ger äldre ny styrka och ett kit för kryopreservering som gör det möjligt att frysa ner en kropp och återuppväcka den i framtiden, när den tekniken finns.

I utställningen ställs ett antal etiska och hypotetiska frågor som uppmuntrar besökaren att fundera kring vilken inverkan dessa objekt skulle kunna ha på våra kroppar, hemmet, arbetet, och inte minst vår planet – och i slutändan livet och döden. Kan de påverka hur du lever ditt liv?

Även om föremålen i utställningen pekar mot en viss framtid, är det långt ifrån säkert att det kommer att bli just så. Det är upp till oss att avgöra vilken framtid vi vill ha. Framtiden börjar här.

  • Foto: Johan Dehlin. 2019.
  • Foto: ArkDes. 2019.
Foto: Johan Dehlin. 2019.
Foto: Johan Dehlin. 2019.
Foto: Johan Dehlin. 2019.
Foto: Johan Dehlin. 2019.
Foto: Johan Dehlin. 2019.

Samarbete med V&A

Utställningen är samordnad av Victoria and Albert Museum, London ↗.
Utställningskurator: Rory Hyde och Mariana Pestana
Idéarbete: Rory Hyde, Kieran Long och Mariana Pestana

Huvudsponsor:

Baux logga

Utställningskurator: Kieran Long
Projektledare: Lena Landerberg, Tina Landgren
Utställningsformgivare: TAF Arkitektkontor ↗
Grafisk form: Oscar Liedgren Studio ↗, IVY Agency
Ljus och AV-teknik: Transpond

Produktionsteam: Markus Eberle, Halla Sigurdardottir, Stefan Mossfeldt, Sandra Nolgren, Maria Östman, Elisabet Schön, James Taylor-Foster, Jakob Kjellberg, Frida Melin, Lena Biörnstad Wranne, Eva-Lisa Saksi