Den internationellt erkända konstnären Linda Tegg ställer ut för första gången i Sverige när hon gör en installation utanför ArkDes sommaren 2020. 

Konstverket Infield kommer ge besökarna möjlighet att uppleva ängsmark med drygt 60 olika svenska arter. Genom Infield vill Tegg utforska förhållandet mellan människor och natur. Installationen ger en möjligheter att diskutera ”ekosystemtjänster” där städer kan dra nytta av de tjänster naturen erbjuder i form av till exempel skugga, insamling av dagvatten och biologisk mångfald. Växterna är valda i samarbete med Stockholms universitet.

Om Linda Tegg
Linda Tegg är en australiensk konstnär som arbetar med att omdefiniera hur vi människor förhåller oss till vår omvärld. I hennes installationer förenas växter, djur, bilder och den byggda miljön för att bilda nya, intima relationer med varandra. Genom dessa relationer ifrågasätter hon människans traditionella impulser och metoder för att rama in världen och visar oss nya vägar till att samexistera med naturen.

I sina installationer arbetar Linda Tegg med tvärvetenskapliga samarbeten. 2018 samarbetade hon med Baracco + Wright Architects som var Creative Directors för ”Repair”, utställningen i den australienska paviljongen på arkitekturbiennalen i Venedig 2018. Linda Tegg var den första konstnär att inneha ett ”residence” på School of Geography at The University of Melbourne. 2014 installerades hennes verk ”Grasslands”, ett platsspecifikt offentligt konstverk, utanför State Library of Victoria. Konstverket togs fram i samarbete med trädgårdsmästaren John Delpratt.

Linda Teggs konstverk syns både på offentliga kulturinstitutioner, i offentlig miljö och har ställts ut i Australien, USA och Europa. 2014 var hon ”Samstag Scholar” och 2012 var hon ”fellow” på Georges Mora Foundation. Linda Tegg har examen från The School of the Art Institute of Chicago, The University of Melbourne, and RMIT University.

Infield är ett projekt av ArkDes Think Tank och en del av myndighetens arbete med politiken för gestaltad livsmiljö och Strategi för levande städer där ekosystemtjänster är ett fokusområde.

Producent: Elisabet Norin

Coronasäkrade utställningar blommar runt om i landet.
Dagens Nyheter →

Artist Linda Tegg transforms car park in Stockholm into biodiverse meadow for ArkDes.
Dezeen

Insprängda sittplatser i form av låga ”jordpallar” är tänkta för reflektion.
Sköna Hem

Naturen får en särskild betydelse i kristider.
Göteborgsposten

Parkeringsplats omvandlas till växtinstallation – ett inlägg i debatten om grönskans betydelse
Samhällsbyggaren →

Den australiska konstnären Linda Tegg gör en installation med 80 svenska ängsväxter. Genom att placera dem i en oväntad miljö vill hon få upp besökarnas ögon för hur människan hotar den biologiska mångfalden.
Västerbottens-Kuriren

Bilder från utställningen