”Cruising” kan användas för att beskriva homosexuella mäns sökande efter sex på allmänna platser. Det har varit en urban aktivitet som ägt rum i staden – i parkerna, på offentliga toaletter och parkeringsplatser men även i lokaler avsedda för ändamålet som sex- och bastuklubbar. Men cruising är mer än så och den omfattar fler än män och homosexuella. Den traditionella cruisingen har utvecklats.Genom verk av internationella arkitekter, designer och konstnärer visar utställningen hur rikt på nyanser fenomenet cruising är. En kombination av appar, stadsutveckling och kommersialiseringen av HBTQ+-kulturen (homo- och bisexuella, trans- och queerpersoner) har lett till en fortsatt anpassning av de traditionella platserna för cruising. Till följd av ny teknik, som till stor del är geospatial, har en psykologisk, sexuell geografi skapats som sprids över digitalt sammankopplade hem.

Cruising Pavilion utforskar sexualitet och rumslighet och vilken roll cruisingkulturen har i skapandet av en icke-heterosexuell arkitektur som ändå speglar den byggda miljöns patriarkala väsen. Cruisingkulturen framstår därför som en aktiv motståndshandling, ett avant-garde som är relevant såväl för HBTQ+-kretsar som för samhället i stort.

Utställningen på ArkDes utgör kulmen på ett tvåårigt forskningsprojekt. Projektet har tidigare presentats i Venedig och New York. I denna tredje, och sista, upplaga fokuserar Cruising Pavilion på samspelet mellan sexualitet och stadens arkitektur.

Medverkande

Andreas Angelidakis
Monica Bonvicini
Tom Burr
Shu Lea Cheang
Victoria Colmegna
Earl Combs + Steve Ostrow
Etienne Descloux
Diller Scofidio + Renfro
DYKE_ON
Pol Esteve + Marc Navarro
General Idea
Robert Getso
Horace Gifford
Sidsel Meineche Hansen
Nguyen Tan Hoang
Andrés Jaque (Office for Political Innovation)
Studio Karhard
Ann Krsul + Amy Cappellazzo + Alexis Roworth + Sarah Drake
John Lindell
Henrik Olesen
Puppies Puppies (Jade Kuriki Olivo)
Hannah Quinlan + Rosie Hastings
Carlos Reyes
Prem Sahib
Jaanus Samma
S H U I (Jon Wang + Sean Roland)
Max Sohl + Paul Morris
Charles Terrell + Bruce Mailman
Tommy Ting
Madelon Vriesendorp
Steven Warwick
Robert Yang
Trevor Yeung


Cruising Pavilion:
Pierre-Alexandre Mateos, Rasmus Myrup, Octave Perrault, Charles Teyssou
Utställningskurator på ArkDes: James Taylor-Foster
Assisterande producent: Elisabet Norin
Redaktör (svenska): Annie Jensen
Korrektur: Shumi Bose, Daniel Golling
Ljussättning: El & Scenteknik AB
Installation: Markus Eberle, Stefan Mossfeldt
Producent (program): Elisabet Schön
Grafisk identitet: Studio Reko →

Cruising Pavilion på ArkDes är en utställning av Pierre-Alexandre Mateos, Rasmus Myrup, Octave Perrault och Charles Teyssou (Cruising Pavilion) med James Taylor-Foster (intendent för samtida arkitektur och design, ArkDes).

Med stöd av Institut Français de Suède. Tack till Sexperterna, RFSL Stockholm.

Cruising Pavilion → 

Utställningen innehåller starka bilder och filmer med sex och rekommenderas ej för personer under 15 år.

Cruising Pavilion: Arkitektur, gaysex och cruisingkultur broschyr →

Det är just i spänningen mellan trögrörlig institution och subkulturell flyktighet som poängen med ArkDes utställning Cruising Pavilion kan skönjas.
Expressen

Med Cruising Pavilion vill man se på gaysex med ett arkitektoniskt öga.
Bon

Just därför är ArkDes utställning kanske en av de mest intressanta på länge. Men förutom de förväntat upprörda kommentarerna i extremhögerns media så väntar jag på debatten om staden som inte enbart skall rensas upp för att bli så mycket Pleasantville att ingen som bryter mot kärnfamiljsnormen (hetero- som homo) får ens det mest undanskymda utrymmet att fröjdas på.
QX

It’s fitting that Cruising Pavilion’s last chapter takes place in an actual pavilion, a structure called Boxen, housed inside one of the museum’s two main halls. Designed as a space for progressive programming by Dehlin Brattgård Arkitekter, with industrial finishings and a circular cut-out which, given the context, made me think of a giant glory hole, the room-within-a-room felt the perfect backdrop for the show’s radical subject matter.
PIN-UP

The themes of Cruising Pavilion go beyond heteronormative sexual practices, and reach further than simply invoking spaces and designs that concern men who have sex with men: cyborgsex, female self-satisfaction and polyamory are all addressed via film screens, computer games and drawings.
Disegno

As cruising often adopts street-like and derelict architectural spaces, it’s necessary to formulate the architectural vernacular of what cruising spaces for a breadth of genders and sexualities might look like.
Cruising Pavilion, Dezeen

There wasn’t much interest from institutions, especially architectural ones, so we wanted to confront this subculture through architecture.
Cruising Pavilion, New York Times (Venedig, 2018)

Cruising is about potentiality.
Cruising Pavilion, Metropolis (New York City, 2019) →

Darkrooms and White Cubes: Cruising Pavilion in Conversation with Glass Bead (2019) →

Bilder från utställningen