ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Nyheter
2024.02.01
X Email

2023 års gästforskare på ArkDes presenterar sina projekt

ArkDes tar varje år emot gästande forskare som fördjupar sig i museets samling. Bruksorternas betydelse för folkhemmet och den framstående utställningsdesignern Susanne Tucker är de ämnen som 2023 års gästforskare studerat.

ArkDes gästforskare avslutar i dagarna sin vistelse på museet. Elisa López och Marisa Cortright påbörjade sitt arbete i augusti 2023 och har under det senaste halvåret fördjupat sig i samlingarna.

Marisa Cortright som är arkitektur- och stadsbyggnadshistoriker har undersökt hur kvinnliga arkitekter tagit sig fram inom yrket under det senaste århundradet. Forskningen berör kvinnlig representation i samlingarna och är en fortsättning på det arbete gästforskaren Frida Nerdal påbörjade hösten 2021. Cortright har framförallt studerat Susanne Tuckers samling som innehåller över 70 olika utställningar för Svensk Form från 1950-tal till 1980-tal. Susanne Tuckers yrkesbana som utställningsdesigner började på Modern Museum of Art i New York. Hon arbetade senare för möbelföretaget Knoll och i Sverige fortsatte karriären hos NK möbler.

Elisa López är antropolog och disputerade vid Uppsala universitet 2021. Hennes undersökningar i samlingarna har bidragit till en djupare förståelse för etableringen av bruksorter i hela Sverige under 1900-talet. Forskningen belyser bruksorternas roll i välfärdsstatens utveckling, en fördjupande forskningsfråga som åskådliggjorts i ArkDes utställning Kiruna Forever 2020. I ArkDes samling förekommer både kända arkitekter som Ralph Erskine som ritat arbetarbostäder i Jädraås, Ockelbo och mindre kända arkitekter som Henry Fraenkel och hans arbete för Cloetta i Ljungsbro, Linköping.

Fasadstudier bostäder i Jädraås, Ockelbo för Kopparfors AB. 1952. Ralph Erskine. ArkDes samling.
Cloettaanställda på Evagårdens kollektivhus för ogifta kvinnor i Ljungsbro, Linköping. 1941. Gunnar Pleijel. Fotograf: okänd. ArkDes samling.
Daghem för barn till arbetare på Cloetta, Ljungsbro, Linköping. 1947. Henry Fraenkel. ArkDes samling.
Susanne Tucker. Fotograf: okänd. ArkDes samling.
Utställning för Arterior, Frankfurts textilmässa. 1969. Susanne Tucker. Fotograf: okänd. ArkDes samling.
Foto: ArkDes. 2023. Marisa Cortright.
Foto: ArkDes. 2024. Elisa López.