ArkDes Think Tank arbetar med undersökande projekt nära praktiken, ofta i samarbete med andra. I fokus ligger alltid den svenska politiken för gestaltad livsmiljö – hur skapas hållbara och jämlika samhällen med hög arkitektonisk kvalitet? Här kan du läsa om våra pågående och avslutade projekt.

ArkDes Think Tank Open Call

Vartannat år genomförs ArkDes Think Tank Open Call, en öppen utlysning som stöttar utmaningsdrivna projekt kring arkitektur, form och design.

2021: Tema Gemensamma rum och mellanrum

Finansierade projekt 2021 →
Utlysningstext 2021 →

2019: Tema Gestaltad livsmiljö

Mer om projekten här →

Street Moves (2020 – pågående)

En ny typ av byggsats som ska förändra hur vi använder stadens gator testas nu i Stockholm i ett innovationsprojekt som leds av ArkDes Think Tank. Med hjälp av byggsatsen kan kommuner eller invånare snabbt skapa plats för lek, utegym, odling, sociala knutpunkter eller annat som ger gatan liv. Det är också ett sätt att få ordning på de omdebatterade elsparkcyklarna.

Mer om projektet →
Se film om Street Moves →

Arkitektens vidgade roll (2018)

Arkitekter har haft stor inverkan på utformningen och utvecklingen av våra samhällen. Men hur ser arkitektens roll ut idag? Erik Stenberg, KTH och Anna Sundman, TIP har tagit fram två rapporter där arkitektkontorens möjligheter och utmaningar ligger i fokus.

Del 1. Forskningsnära arkitekter i Stockholmsområdet 2018
Del 2. Bostadsritande arkitekter i Stockholmsområdet

Vad upplever arkitektkontoren? Vilka nya affärsmodeller gynnar praktiken? Undersökningarna har formulerats av ArkDes och syftar till att stärka arkitektens roll inom samhällsbyggandet.