ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

What We Share: A Model for Co-Housing

Foto: Nasjonalmuseet / Chiara Masiero Sgrinzatto, Luca Nicolò Vascon
Utställningar
Starts-Ends
X Email
Venedig, Italien

What We Share: A Model for Co-Housing

Hur kan vi leva tillsammans?

Så lyder temat för utställningarna på 2021 års arkitekturbiennal i Venedig. Den nordiska paviljongen har utvecklats av de norska arkitektkontoret Helen & Hard ↗ och är en fullskalig bostadsprototyp i trä med namnet What We Share. A model for cohousing.

Bostadskonceptet bygger på delaktighet och delande och ställer frågor så som: Hur kan delningsarkitektur möta nya behov? Vad är den arkitektoniska och sociala potentialen? Ser vi en ny riktning i de nordiska länderna där bostadsarkitektur återigen vill främja sociala relationer?

ArkDes i Venedig

La Biennale di Venezia presenteras arkitektur, konst, film, dans, musik och teater från hela världen i utställningar, festivaler och seminarier. Varje år besöker hundratusentals personer Biennalen och rör sig mellan den historiska byggnaden Arsenalen, de nationella paviljongerna i parken Giardini och de små lokalerna inne i Venedig.

I Giardini finns den Nordiska paviljongen, ritad av Sverre Fehn och förvaltad av den svenska, norska och finska staten. Här visas vartannat år konst och vartannat år arkitektur. Moderna Museet representerar Sverige i konstbiennalen och ArkDes representerar Sverige i arkitekturbiennalen. Tillsammans med Finlands Arkitekturmuseum och Nasjonalmuseet i Norge arbetar ArkDes för att lyfta fram aktuella teman och framstående arkitekters verk i den vackra paviljongen.

Team

2021 var det Norge genom Nasjonalmuseet i Oslo som agerade kurator och projektledare för den Nordiska paviljongen på den 17:e internationella arkitekturutställningen – La Biennale di Venezia.

Helen & Hard ↗: Reinhard Kropf, Siv Helene Stangeland, Paola Simone Garcia, Håvard Auklend, Mariana Calvete, Guillermo Ramírez Camarero

Utställningskurator: Martin Braathen

Projektledare: Cathrine Sæthre Furuholmen

Samarbetspartners: Anna Ihle, konstnär

Ingenjör: Hermann Blumer