Om: Arkitektur är en fullskalig upplevelse av arkitektur och en utställning om de tankar och idéer som format några av vår tids mest enastående byggnader.

Trädhotellet i Harads, Kalmar konstmuseum och Arkitekturskolan KTH i Stockholm. Omdiskuterade och älskade samtida byggnader. Tham & Videgård Arkitekter, är ett av 2000-talets mest betydelsefulla och egensinniga svenska arkitektkontor vars projekt kommit att definiera en ny syn på svensk arkitektur.

I Om: Arkitektur synliggörs arkitektyrkets hela omfattning – från idéarbetet och arbetsmodellerna till de färdiga byggnaderna. Här träder inte bara människorna bakom byggnaderna fram utan även tiden och kulturen som format arkitekturen. Byggnader som influerat och inspirerat visas men även referenspunkter i Tham & Videgårds pågående samtal om arkitekturen som ska bli morgondagens städer.

Det här är en utställning om ny svensk arkitektur och byggnaderna som formar morgondagens stadsbild. Tham & Videgård – Om: Arkitektur visar ett sjuttiotal projekt skapade av ett av 2000-talets mest betydelsefulla arkitektkontor, men utställningen belyser även vad arkitektur är och hur vi upplever den.

Här möter besökaren en fullskalig rumsupplevelse med modeller, nytagna bilder och filmer placerade i en över fyrahundra kvadratmeter stor glasyta. Förhoppningen är att fler ska bli nyfikna och få en fördjupad förståelse för den samtida arkitektur som idag formar våra städer och livsmiljöer.

Tham & Videgård

Tham & Videgård har blivit prisade och är internationellt erkända som arkitekter av unika byggnader i många skalor. I utställningen visas ett stort antal projekt från deras drygt tjugoåriga historia – bland dem Nya konst för Göteborgs Universitet och det 150 meter höga +One, Svenska mässans nya entré och hotelltorn i Göteborg, konstkvarteret Denfert i Paris och en spektakulär kontorsbyggnad vid Sveaplan, en ny hörnsten vid Stockholms norra entré. Det är byggnader som är med och formar morgondagens stadsbild. 

Utifrån viljan att arbeta med en arkitektur som de upplevde saknades startade Bolle Tham (f. 1970) och Martin Videgård (f. 1968) sitt arkitektkontor 1999. Ambitionen var att pröva nya idéer och förhållningssätt och att få dem förverkligade i byggda projekt. Utställningens titel Om: Arkitektur tar avstamp i Bolle Tham och Martin Videgårds önskan att, med utställningen, initiera ett samtal om aspekter av arkitekturen som de upplever hamnat i skymundan i en arkitekturdebatt som undviker själva kärnämnet. I utställningen lyfter ArkDes, med Tham & Videgårds verk som exempel, fram andra viktiga och grundläggande sidor av arkitekturen.

Utställningen är producerad av ArkDes, Statens centrum för arkitektur och design

Utställningsintendent: Daniel Golling
Utställningsproducenter: Johanna Fogel, Peter Lindström
Assisterande intendent: Sujy Lee
Utställningshandläggare: Elisabet Norin
Utställningstekniker: Stefan Mossfeldt
Utställningsform: Tham & Videgård Arkitekter – Bolle Tham, Martin Videgård (ansvariga); Anna Török, Simon Nilsson, Sys Ahklo, Felix Dalén (medverkande)
Grafisk form: HolsterGreen Studio – Linda Holster, Michaela Green
Utställningsbygge: Hangmen – Christian Sandell, Nils Ställborn, Henrik Högman, Ville Lenkkeri
Filmproduktion: Studio Hugo – Hugo Johansson, Marcus Gustavsson, Mike Wahlberg, Carl-Daniel Modin
AV-teknik: Mevida
Modeller: Mitekgruppen
Översättning: Astrid Trotzig

Fotografer i utställningen:  Åke E:son Lindman, Stéphane Chalmeau, Lars Wallsten, Åsa Lundén, Olle Norling, Krister Engström

Samtliga fotografier, modeller och illustrationer är producerade och tillhandahållna av Tham & Videgård Arkitekter utom där annat anges i utställningen.

Foto i headern: Tellus Förskola, Tham & Videgård Arkitekter 2007-10
Foton: Åke E:son Lindman