I ”Värde i det virtuella” presenterar Space Popular en fängslande installation som utforskar arkitekturens, och arkitekters, roll i utformandet av virtuella världar.

Värde i det virtuella ger oss en vision av potentialen för rumslig gestaltning både i och av virtuella miljöer. Utifrån sin skarpa blick för det konceptuella har den Londonbaserade arkitektduon Lara Lesmes och Fredrik Hellbergs skapat en installation som ger uttryck för en ny riktning inom arkitekturen som gränsar till kognitionsvetenskap och färgteori. Installationen ger en försmak av de spektakulära möjligheter vi kan förvänta oss när vi står inför en ny och fördjupad virtuell verklighet.

I två olika aktiva miljöer – en fysisk och en virtuell – upplever besökaren fullskaliga fragment av Stockholm som muterar, upplöses, förvrängs och kopieras i framtidsscenarion där materiella verkligheter har blivit radikalt omformade.

Med Värde i det virtuella blir Boxen en offentlig plats och forum för diskussioner om arkitekturens roll i den digitala sfären. Under och efter utställningen kan Boxens virtuella yttring upplevas genom Sansar – en social VR-plattform som är tillgänglig för vem som helst, var som helst, när som helst.

Sansar (VR) →

Utställningskurator: James Taylor-Foster
Rådgivare: William Hamilton
Assistenter: Ludvig Holmen, Daniel Tayar-Watson
Grafisk identitet: Studio Reko
Projektgrupp på ArkDes: Madeléne Beckman, Markus Eberle, Daniel Golling, Jakob Kjellberg, Stefan Mossfeldt, Sandra Nolgren, Elisabet Schön, Halla Sigurðardottir, Maria Östman, Eva-Lisa Saksi

Om Space Popular

Space Popular grundades 2013 i Bangkok av Lara Lesmes och Fredrik Hellberg, båda utbildade på Architectural Association i London. De har varit baserade i London sedan 2016 och jobbar med projekt i olika omfång: från möbler och inredningsdesign till arkitektur, stadsutveckling och utformande av virtuella världar. Duon har undervisat på INDA (Bangkok) och Architectural Association (London) och har även föreläst och konsulterat internationellt. Utöver deras akademiska arbete är Space Popular ansvariga för ett antal pågående och realiserade byggnader och utställningar i Europa och Asien.

Space Popular →

Space Popular: Value in the Virtual Exhibition Broschyr →

 You Are a Citizen of Virtual Worlds (ArkDes Play) →

Mark Wigley och Space Popular om Science Fiction och arkitektur  (ArkDes Play) →

Läslista →

Affisch →

The exhibition wants to look at what is going on while augmented reality is still in its infancy and to figure out the consequences of the tech before it is sitting on everyone’s face.
Architect’s Newspaper →

Virtual Reality will help to create revolutionary opportunities for all industries but it will also pose challenges. […] This shift will fundamentally change architectural values—such as place, size, material, comfort, and aesthetics—which will, in turn, change the economy that drives urban development.
Domus →

What will it mean for public spaces to exist on physical and virtual planes? How does a public space change when it can be occupied by individuals IRL and via URL? Value in the Virtual is the first step in bringing these questions and others to a broader, more serious debate within the world of architecture and beyond—where previously it has appeared as gimmicky or a fad.
Metropolis →

This installation at ArkDes in Stockholm in 2018 was Space Popular’s first exploration of how physical and virtual architecture can be overlaid. […] ”It’s a very large thesis on the coming of the virtual and what that will mean for architecture,” said Lara Lesmes.
Dezeen →

Bilder från utställningen