Vad består det svenska flyktingmottagandet av för slags arkitektur? Var finns den och hur är det organiserad? Vilken roll och funktion spelar arkitekturen i de här sammanhangen?

I alla berättelser om flykt till Sverige ryms en rad olika fysiska miljöer som människor mötts av, inhysts i och flyttats till. Det handlar om myndighetslokaler, ankomstplatser, tillfälliga boenden och förvar – delar av det svenska samhället som många aldrig besöker.

I början av mars 2022 invaderade Ryssland Ukraina och Sverige ställdes tillsammans med övriga länder i EU återigen inför att hantera ett potentiellt stort flyktingmottagande. Krishantering, kapacitet och organisering av det svenska flyktingmottagandet aktualiserades. ArkDes gav HallemarHejdelind i uppdrag att i en studie kartlägga de fysiska platser och miljöer som personer på flykt möter när de kommer till Sverige. 

I rapporten Ingenmansland – en förstudie om det svenska flyktingmottagandets arkitektur beskrivs det svenska flyktingmottagandet utifrån dess miljöer och arkitektur. Rapportförfattarna har besökt och fotograferat ankomstboenden, evakueringsbostäder, anläggningsboenden, genomgångsboenden och förvar.

Hamnen i Karlskrona, mars 2022. Foto: HallemarHejdelind
Seminarium och lansering

Rapporten lanserades under ett digitalt frukostseminarium den 10 maj. Se rapportsläppet i efterhand här.

Medverkande:

Emina Kovacic – Arkitekt SAR/MSA och stadsarkitekt i Karlshamn

Kenneth Karlsson – Chef Migrationsverkets boendesektion

Veronica Hejdelind – HallemarHejdelind

Dan Hallemar – HallemarHejdelind

(Sändningen av seminariet startar 04.36)