Utlysningen Power of Places syftar till att utveckla metoder och prototyper för hur material, resursflöden, kunskap och erfarenhet kan tas tillvara i samhällsutvecklingen. Nu söks två tvärdisciplinära team som kan utveckla robusta arbetssätt för förvaltning och utveckling i Nyhamnen och Rosengård i Malmö. 

I framtiden kommer utveckling och förvaltning vara två ord som beskriver samma sak. Inom utlysningen Power of Places utforskas arbetssätt och metoder för att tillvarata, varsamt utveckla och stärka det lokala i samhällsutvecklingsprocessen. Om vi inte producerar nytt utan istället tar hand om de material, möjligheter och människor som finns på en plats, vilken utveckling och estetik ger det utrymme för?

Utlysningens case är stadsdelarna Rosengård och Nyhamnen, två olika geografier med olika förutsättningar och behov men bägge en del av samma stad. Två utvalda tvärdisciplinära team kommer att få i uppgift att inventera varsin plats, utforska arbetssätt och utveckla fullskaliga prototyper som kan bli utgångspunkt för vidare arbete med omsorgsfull utveckling och förvaltning av de två områdena. I uppdraget ingår även att undersöka det möjliga resursutbytet och relationen mellan geografierna. 

För att skapa omställning behöver vi ta vara på alla resurser vi har, både material, kunskap, erfarenheter och drivkrafter, och omsorgsfullt bygga vidare på det befintliga. Inom arkitekturen, designen och konsten finns verktyg för att tolka, gestalta och bjuda in till utveckling och visa hur nya arbetssätt kan leda till enastående platser och möten. 

Utlysningen är ett samarbete mellan ArkDes och Malmö stad och genomförs inom ramen för Malmö in the making, med stöd av Malmö Förskönings- och planteringsförening.

Foto i header: Björn Olin

Foto: Apelöga/Malmö stad
Att ansöka

Utlysningen vänder sig till tvärdisciplinära team bestående av 2-4 personer. Minst en person i teamet ska ha gestaltningskompetens – det vill säga vara arkitekt, designer, formgivare, konstnär eller ha liknande erfarenhet. Teamet behöver kunna vara på plats i Malmö under delar av projektperioden. 

Arvode för teamet uppgår till 500 000 SEK. Utöver arvodet kommer en separat projektbudget att finnas.

Er ansökan ska vara oss tillhanda senast 12 februari 2023, kl 23.59. För mer info om vad som ska ingå i ansökan, se utlysningstexten i länken nedan.

6 december 2022 – 12 februari 2023: Utlysning pågår

13 mars – 17 mars 2023: Uppstartsworkshops på plats i stadsdelarna.

Mars 2023 – November 2023: Projekttid med inventering, skiss och prototyputveckling. Under september-oktober kommer projektet att – på något sätt – presenteras i det publika programmet för Malmö in the making.

December 2023: Slutleverans enligt överenskommelse.

Nedan besvaras vanliga frågor gällande utlysningen Power of Places.

Är angivet arvode exklusive eller inklusive moms?
Exklusive moms. Moms tillkommer alltså utöver det angivna arvodet.

Hur stor är produktionsbudgeten?
Varje team kommer att förfoga över en produktionsbudget om 850 000 SEK.

Ska ansökan innehålla önskemål om stadsdel?
Om teamet har en preferens angående stadsdel så går det bra att ange detta, det är dock inget krav på något sätt.

Går det bra om två av teamets medlemmar kommer från samma arbetsplats, eller måste alla medlemmar komma från olika företag?

Det går bra, så länge minst två olika arbetsplatser/företag samt två olika kompetensområden/discipliner är representerade i projektgruppen.

Får samma aktör förekomma i flera ansökningar, i olika konstellationer?
Ja, det går bra.

Vad innebär ”gestaltningskompetens”?
Gestaltningskompetens innebär att personen har kompetens inom fysisk gestaltning. Det kan handla om att vara utbildad och/eller verksam som designer, konstnär, arkitekt eller formgivare.

Frågor?

Vid frågor, mejla oss på hej.thinktank@arkdes.se.