Power of Places syftar till att utveckla metoder och prototyper för hur material, resursflöden, kunskap och erfarenhet kan tas tillvara i samhällsutvecklingen. Två tvärdisciplinära team valdes ut att utveckla robusta arbetssätt för förvaltning och utveckling i Nyhamnen och Rosengård i Malmö. 

I framtiden kommer utveckling och förvaltning vara två ord som beskriver samma sak. Inom Power of Places utforskas arbetssätt och metoder för att tillvarata, varsamt utveckla och stärka det lokala i samhällsutvecklingsprocessen. Om vi inte producerar nytt utan istället tar hand om de material, möjligheter och människor som finns på en plats, vilken utveckling och estetik ger det utrymme för?

Projektets case är stadsdelarna Rosengård och Nyhamnen, två olika geografier med olika förutsättningar och behov men bägge en del av samma stad. Två utvalda tvärdisciplinära team har fått i uppgift att inventera varsin plats, utforska arbetssätt och utveckla fullskaliga prototyper som kan bli utgångspunkt för vidare arbete med omsorgsfull utveckling och förvaltning av de två områdena. I uppdraget ingår även att undersöka det möjliga resursutbytet och relationen mellan geografierna. 

För att skapa omställning behöver vi ta vara på alla resurser vi har, både material, kunskap, erfarenheter och drivkrafter, och omsorgsfullt bygga vidare på det befintliga. Inom arkitekturen, designen och konsten finns verktyg för att tolka, gestalta och bjuda in till utveckling och visa hur nya arbetssätt kan leda till enastående platser och möten. 

Projektet är ett samarbete mellan ArkDes och Malmö stad och genomförs inom ramen för Malmö in the making, med stöd av Malmö Förskönings- och planteringsförening.

6 december 2022 – 12 februari 2023: Utlysning pågår

13 mars – 17 mars 2023: Uppstartsworkshops på plats i stadsdelarna.

Mars 2023 – November 2023: Projekttid med inventering, skiss och prototyputveckling. Under september-oktober kommer projektet att – på något sätt – presenteras i det publika programmet för Malmö in the making.

December 2023: Slutleverans enligt överenskommelse.

Frågor?

Mejla oss på hej.thinktank@arkdes.se.

Foto i header: Björn Olin

Foto: Apelöga/Malmö stad