För att mejla någon i personalen, lägg till @arkdes.se efter namnet inom parentes.

Ledning

Kieran Long

Överintendent

(kieran.long)
08-5275 4607

Karin Nilsson

Verksamhetschef och biträdande överintendent

(karin.nilsson)
08-5275 4661

Administration

Anna Magnusson

tf. Administrativ chef och Personalhandläggare

(anna.magnusson)
08-5275 4669

Louise Thunborg

Administratör

(louise.thunborg)
08-5275 4620

Anna Allstrin

Administrativ assistent 

(anna.allstrin)
08-5275 4668

Adolfo Vega

IT-ansvarig/
systemadministrator

(adolfo.vega)
08-5275 4636

Camilla Vaara Rennstam

Arkivarie och Registrator

(camilla.rennstam)
08-5275 4605

Lisa Kraft
Ej i tjänst

Handläggare

(lisa.kraft)

Mio Hedquist
Ej i tjänst

Administrativ assistent

(mio.hedquist)

Publika enheten

Emma Weinerhall

Publik chef

(emma.weinerhall)
08-5275 4662,
0723-73 42 96

Madeléne Beckman

Intendent pedagogik

(madelene.beckman)
08-5275 4604

Mia Bengtsson

Värd och bokningsansvarig

(mia.bengtsson)
08-5275 4608

Sara Sandell

Intendent pedagogik

(sara.sandell)
08-5275 4609

Elisabet Schön

Programansvarig

(elisabet.schon)
08-5275 4601

Maria Östman

Kommunikations-strateg

(maria.ostman)
08-5275 4640

Linnea Vikengren

Digital redaktör

(linnea.vikengren)
08-5275 4610

ArkDes Think Tank

Jessica Segerlund

Chef Think Tank

(jessica.segerlund)
0723-86 30 64

Stina Westlin

Strategisk utredare

(stina.westlin)
08-5275 4663

Olle Lundin

Projektledare

(olle.lundin)
0723-86 25 69

Karin Svensson

Projektledare

(karin.svensson)
08-5275 4606

Viola Mellquist

Assistent Think Tank

(viola.mellquist)
08-5275 4623

Martina Sjöland Kozlovic

Projektledare

(martina.sjoland)
0734-40 02 19

Intendenter

Carlos Mínguez Carrasco

Chef intendenter

(carlos.minguez)
08-5275 4658

Karin Glasemann

Biträdande enhetschef intendenter

(karin.glasemann)
08-5275 4646

Daniel Golling

Intendent för samlingarna med inriktning mot samtida svensk arkitektur och design

(daniel.golling)
08-5275 4654

Frida Melin

Intendent för samlingarna

(frida.melin)
08-5275 4652

James Taylor Foster

James Taylor-Foster

Intendent för samtida arkitektur och design

(james.taylorfoster)
08-5275 4644

Sujy Lee

Assisterande intendent

(sujy.lee)
08-5275 4633

Petra Vrtačnik

Assisterande intendent för samlingarna

(petra.vrtacnik)
08-5275 4655

Max Ahrent

Assisterande intendent

(max.ahrent)
08-5275 4632

Aron Ambrosiani
Ej i tjänst

Intendent för digitala samlingar

(aron.ambrosiani)
08-5275 4638

Felicia Liang

Assisterande intendent

(felicia.liang)
08-5275 4667

Frida Rosenberg

Intendent för 1900-talets arkitektur

(frida.rosenberg)
08-5275 4664

Carl Dackeby

Assisterande intendent

(carl.dackeby)

Emma Hammarén

Bibliotekarie

(emma.hammaren)

William Wikström

Museiassistent

(william.wikstrom)

Utställningsproduktion

Sara Chirinos

Chef utställnings-produktion

(sara.chirinos)
08-5275 4660

Elisabet Norin

Utställnings-handläggare

(elisabet.norin)
08-5275 4631

Johanna Fogel

Producent utställningar

(johanna.fogel)
08-5275 4635

Stefan Mossfeldt

Utställningstekniker

(stefan.mossfeldt)
08-5275 4627

Carl-Oskar Linné

Producent utställningar

(carl-oskar.linne)
08-5275 4622

Jennifer Norström

Producent utställningar

(jennifer.norstrom)
08-5275 4637