I ArkDes samlingar och bibliotek kan du ta del av Sveriges största arkitektursamling i original och låna böcker om arkitektur och design.

Léonie Geisendorf, Gunnar Asplund och Ralph Erskine är bara några av de över 600 arkitekter som finns representerade i ArkDes samling. I dag finns runt fyra miljoner föremål – ritningar, skisser och korrespondens, fotografier, diabilder, film och ljudinspelningar samt modeller och andra tredimensionella föremål. Det är en av världens största arkitektursamlingar. Samlingen utökas kontinuerligt genom nya förvärv, där ArkDes samlingspolicy lägger grund till beslut om vilka nya föremål som tas in i samlingarna.

ArkDes biblioteksbestånd består av en unik blandning av donerade böcker som tillhört arkitekter och inköpt litteratur, både böcker och tidskrifter.

Ambitionen är att vara ett arkitekturbibliotek för alla och att nå ut med text och bild om arkitektur, både på papper och digitalt. Böcker finns i de publika rummen och är tillgängliga via fjärrlån.

ArkDes bibliotek stängt för ombyggnation 25.08.2023 – 13.06.2024

bibliotek@arkdes.se