ArkDes är byggt i ett plan och det är lätt att ta sig runt i våra lokaler.

  • Parkeringsplatser för rörelsehindrade finns både utanför huvudentrén och entrén från sjösidan.
  • ArkDes är i ett plan.
  • Alla dörrar öppnas automatiskt. Ett undantag är dörren när du går ut från Café Blom och dörren till uteserveringen. Men det finns alltid personal som hjälper till. Vid Café Bloms uteservering finns en ramp.
  • Inga hindrande trösklar i museet.
  • Hiss finns mellan entrén på Exercisplan och entrén på sjösidan (baksidan av byggnaden).
  • Handikapptoalett med skötbord finns inne i hörsalsfoajén och i Café Blom. Dörrarna är 90 cm breda. Det finns även handikapptoaletter vid entréerna.
  • Rullstol finns att låna i entrén.
  • Barnvagn finns att låna i entrén.
  • Fällstolar finns att låna i utställningssalarna.
  • Hörslinga finns i Auditoriet, Biografen och Aula ArkDes. Receptionsslinga finns i informationsdiskarna på plan 2 och 4. Ställ in hörapparaten i ”T”-läge.

Kontakta gärna oss om det är något du saknar eller om du vill ge förslag på förbättringar. Vi finns med i appen Frittframapp, som enkelt visar framkomlighet och tillgänglighet.