Utställningarna öppna idag 10–18

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

ArkDes Think Tank

ArkDes Think Tank är en kreativ nod för forskning, samverkan och strategiskt analysarbete inom arkitektur och design.

Läs mer

Kalender: ArkDes Think Tanktisdag

29 januari


ArkDes Think Tank: utlysning om 1 miljon kronor!

16:00 - 18:00  


Nu har du som är verksam inom arkitektur och design möjlighet att söka pengar för en utredande undersökning inom ramen för ArkDes Think Tank.

Den 29 januari ges en presentation av ArkDes Think Tank och utlysningen som riktar sig till arkitekter, landskapsarkitekter, stadsplanerare, forskare, konstnärer med flera som arbetar med praktiknära, utredande projekt som lyfter utmaningar och frågor med koppling till dagens och framtidens städer. Du får också höra om ett av ArkDes Think Tanks kommande utforskande projekt om prefabricerad betong och metodens påverkan på arkitektur och kvalitet.

Program

Kl 16.00: Kieran Long, Överintendent ArkDes, hälsar välkommen!
Kl 16.05: Linda Kummel, funktionsansvarig, berättar om ArkDes Think Tank.
Kl 16.20: Presentation av projektet ”kreativ betong” med Kjellander Sjöberg, Wingårdhs och Kod Arkitekter.
Kl 16:45: Presentation av utlysningen om 1 miljon kronor.
Kl 17–18: Mingel i Café Blom med snittar och dryck.
OSA! Begränsat antal platser. Evenemanget är gratis.

I Auditoriet, plan 2.

ArkDes Think Tank är en kreativ nod för forskning, samverkan och strategiskt analysarbete inom arkitektur och design.

Frågor? Mejla hej.thinktank@arkdes.se.

Begränsat antal platser. Evenemanget är gratis.

Anmälan


fredag

8 februari


Seminarium: Hur skapas meningsfulla deltagandeprocesser?

16:00 - 17:00  


ArkDes och Arkitekter utan gränser bjuder in till ett seminarium om deltagandeprocesser.

Att involvera invånare i stadsutvecklingsprocesser på ett meningsfullt sätt är en stor utmaning. Under seminariet presenteras erfarenheter från projekt som testat nya metoder för kunskapsutbyte och dialog.


fredag

15 februari


Konferens: Tryggare kan ingen vara?

09:30 - 16:30  


Hur kan arkitektur och design bidra till ökad trygghet? ArkDes, Boverket och BRÅ bjuder tillsammans med Försvarshögskolan in till en konferens om trygghetsskapande gestaltning. Under dagen presenteras både praktiska och teoretiska exempel på hur trygghetsfrågor kan hanteras i gestaltningen av offentliga miljöer.

Sverige är ett av världens tryggaste länder att bo i enligt Safe Cities Index 2017. Ändå är otrygghet en viktig fråga i samhället. Vad det beror det på? Välkommen till en konferens om planeringens, arkitekturens och designens roll i det trygghetsskapande arbetet.

Ta del av nationella och internationella projekt, aktuella frågor, metoder och frågeställningar!

Konferens hålls i Auditoriet. Konferens hålls på svenska om inte annat angetts efter talarna.

Konferensen är gratis. För den som inte dyker upp och inte har avanmält sin plats utgår en avgift på 500 kronor.

Program

Moderator: Nedjma Chaouche

09.30 Registrering med kaffe och smörgås

10.00 Välkomna
Kieran Long, Överintendent, ArkDes
Anders Sjelvgren, Generaldirektör, Boverket

Hur ser det ut i Sverige idag?
Armita Törngren Golkar, Forskare i psykologi, Karolinska Institutet
Otrygghet och rädslor – var kommer de ifrån?

Karin Svanberg, Enhetschef, Brottsförebyggande Rådet, BRÅ
Platsers betydelse i brottsförebyggande arbete

Hans Brun, Senioranalytiker, Försvarshögskolan
Modern terrorism i det offentliga rummet

Vania Ceccato, Professor och arkitekt på KTH, Nätverket Säkra platser
Trygghet och brottsförebyggande metoder i stadsplanering idag – begrepp och metoder

Josef Wiklund, Lokalpolisområdeschef Medelpad.
Hur polisens inverkan på stadens utformning ökar tryggheten

Lunch

Projektexempel: trygghetsskapande gestaltning i praktiken
Keynote: Xander Vermeulen Windsant, XVW Architectuur, NL
Bringing life back to Bijlmermeer (på engelska)

Andreas Paulsson, Stadsarkitekt, Haninge kommun
Haninge kommun – Tillfälliga lösningar som skapar trygga mellanrum

Ewa Westmark, Gehl arkitekter, DK
Människan i fokus för tryggt liv i staden

Fika

Projektexempel: trygghetsskapande gestaltning i praktiken
Moa Sundberg, Samhällsplanerare, Helsingborgs stad
Helhetsgrepp kring trygghetsskapande i offentliga rum

Tobias Nordström, Spacescape
Hur tryggt blev det? Utvärdering av fyra aktuella trygghetsprojekt

Panelsamtal: Hur ska vi skapa trygga, öppna och demokratiska platser?

Konferensen kommer att filmas och finnas tillgänglig på ArkDes hemsida efter konferensens slut.

Anmälan


onsdag

20 mars


Konferens: Får barnen plats i framtidens städer?

09:30 - 16:00  


Får barnen plats i framtidens städer? är en nationell konferens om hur vi planerar och bygger stadsmiljöer för barn med fokus på konsekvenser och möjligheter.

Antalet barn som växer upp i städer ökar i takt med urbaniseringen. När städer växer och förtätas ökar konkurrensen om marken och barns behov av ytor vägs mot andra och mer kortsiktiga intressen. De närmaste tio åren står vi inför en stor utmaning att planera för och bygga tusentals nya skolor och förskolor i Sverige. Genom de val vi gör i stadsplaneringen riktar vi kursen för en utveckling som kommer att påverka generationer av barn och unga.

Våra samhällens förmåga att ge barn möjlighet till rörelse och motion i vardagen är avgörande för barns och ungas hälsa, integritet och inlärningsförmåga. Här spelar skolor, förskolor och skolvägar en viktig roll. De utgör en väsentlig del av barns och ungas livsmiljöer. Sverige var under 1900-talet internationellt känt för god stadsplanering med barnens behov i fokus. Men idag visar nationella studier att svenska skolgårdar krymper och barns självständiga rörelse är begränsad.

Konferensen tar avstamp i historiska perspektiv, ny forskning, samhällsekonomiska aspekter och politik. Vad är vinsterna med att inkludera barnperspektivet i stads- och samhällsbygget? Vem värnar om barnens rätt till en skola som ger förutsättningar för en jämlik hälsa?  Hur gör man i andra länder?

Får barnen plats i framtidens städer? riktar sig till dig som arbetar med stadsbyggnad, strategisk planering, folkhälsa, skola och byggande.

Plats: Auditoriet

Självkostnadspris 1000 kr, fika och lunch ingår

Arrangörer: ArkDes, Arwidssonstiftelsen, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Tankesmedjan Movium, Nätverket BUMS, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (Stockholms läns landsting).

Anmäl dig senast den 6 mars!
Till anmälan

Hållbar stad

Tillsammans med Plattform för hållbar stadsutveckling driver ArkDes webbsidan Hållbar Stad – ett nav och en kanal för informationsspridning och kunskapsutbyte inom området hållbar stadsutveckling.

Läs mer

Sustainordic

ArkDes är en del av Sustainordic, ett nordiskt nätverk för utvecklingen av hållbar produktion och konsumtion.

Läs mer

Så hanterar vi dina personuppgifter