Utställningarna öppna idag 10–20

Museets övriga öppettider

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

ArkDes Think Tank

ArkDes Think Tank är en kreativ nod för forskning, samverkan och strategiskt analysarbete inom arkitektur och design.

Läs mer

Kalender: ArkDes Think Tankfredag

29 mars


Workshop: Nya vägar framåt för en social bostadspolitik 

12:00 - 16:00  


Forskningsrådet Formas fick 2016 i uppdrag av regeringen att genomföra en satsning på forskning för en social bostadspolitik. Som ett led i denna satsning bjuder ArkDes ThinkTank, Formas och IQ Samhällsbyggnad in till en eftermiddag med workshops, panelsamtal och mingel.

Eftermiddagen blir ett tillfälle för forskare och praktiker att mötas för att utbyta erfarenheter och finna nya vägar framåt för en social bostadspolitik. Dagen vänder sig särskilt till dig som arbetar, forskar eller verkar inom bostadssektorn. Det kommer att hållas tre tematiska workshops där du får anmäla dig till en.

Program

Moderator: Pernilla Glaser, RISE Stadsutveckling

12.00–13.00 Lunch (vegetarisk)

13.00–13:30 Välkomna, introduktion till eftermiddagen med Emma Gretzer, Formas, Linda Kummel, ArkDes, Helena Gibson-Ek, IQ Samhällsbyggnad

13:30–14:45
– Workshop 1: Byggperspektivet. Hur kan det byggas mer, billigare och på nya sätt?
– Workshop 2: Boendeperspektivet. Hur skapas bra boendemiljöer för inkomstsvaga hushåll?
– Workshop 3: Regleringsperspektivet. Hur kan bostadsmarknaden regleras för att tillgodose bostäder för alla?

14:45–15:00 Paus

15.00–16.00 Panelsamtal med: Björn Siesjö, Göteborgs stad, Catharina Thörn, Göteborgs universitet, Monica Fundin Pourshahidi, Hyresgästföreningen, Olof Andersson, Trianon fastighetsbolag, Tapio Salonen, Malmö Universitet.
Eventuellt tillkommer ytterligare paneldeltagare.

16.00–19.00 Mingel i Café Blom.

Välkommen med din anmälan senast den 15 mars. Antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller!

Anmälan

 

Hållbar stadsutveckling

Hållbar stadsutveckling bygger på tre perspektiv – det sociala, det ekonomiska och det ekologiska. Vid sidan av att ta fram och sprida kunskap om grön mobilitet, ekosystemtjänster och miljömässig produktion arbetar ArkDes Think Tank med att lyfta de lokala erfarenheterna, främja delaktighet och att identifiera alternativa former för dialog.

Läs mer

Sustainordic

ArkDes är en del av Sustainordic, ett nordiskt nätverk för utvecklingen av hållbar produktion och konsumtion.

Läs mer

Öppen utlysning om en miljon kronor

Som en del av ArkDes Think Tank lanserar ArkDes en utlysning om en miljon kronor med syfte att främja praktiknära forskning inom arkitektur, form och design. Utlysningen riktar sig till arkitekter, designer, forskare, inredningsarkitekter, konstnärer, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter som vill utveckla en idé. ANSÖKNINGSDATUM HAR PASSERAT.

Läs mer

Så hanterar vi dina personuppgifter