Utställningarna öppna idag 10 - 20

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

ArkDes Think Tank

ArkDes Think Tank är en kreativ nod för forskning, samverkan och strategiskt analysarbete inom arkitektur och design.

Läs mer

VISIONER: i norr

Öppen utlysning inom New European Bauhaus.

STÄNGD FÖR ANSÖKAN. Nu söks kreativa och tvärdisiplinära team som kan bli en del av arbetet med New European Bauhaus i Sverige. Var med och ta fram idéskisser för framtidens vackra, hållbara och inkluderande livsmiljöer i Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå.

Läs mer

Gestaltad livsmiljö 2021

Ta del av dialogen om framtidens arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö i relation till människans möjligheter och behov. Här hittar du material kopplat till politiken om gestaltad livsmiljö och aktuella seminarier inom politikområdet.

Läs mer

Bilden föreställer en av modulerna från Street Moves-projektets första del. Fotograf: Elsa Soläng

Bilden föreställer en av modulerna från Street Moves-projektets första del. Fotograf: Elsa Soläng

Street Moves

Hur skulle framtidens gaturum kunna se ut om de inte centreras kring bilen? Street Moves vill förändra våra gemensamma gaturum till hållbara, hälsosamma och levande platser.

Läs mer

"Konstig känsla känns bra" på ArkDes. Foto: Elsa Soläng

ArkDes Open Call

Vartannat år kan du som är yrkesverksam inom gestaltningsområdet söka pengar i ArkDes Open Call. Syftet med utlysningen är att främja praktiknära forskning inom arkitektur, form och design.

Läs mer

Tidigare projekt

ArkDes Think Tank arbetar med undersökande projekt nära praktiken, ofta i samarbete med andra. I fokus ligger alltid den svenska politiken för gestaltad livsmiljö – hur skapas hållbara och jämlika samhällen med hög arkitektonisk kvalitet? Här kan du läsa om våra pågående och avslutade projekt.

Läs mer

Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse