Utställningarna öppna idag 10 - 18

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

ArkDes Think Tank

ArkDes Think Tank är en kreativ nod för forskning, samverkan och strategiskt analysarbete inom arkitektur och design.

Läs mer

Hållbar stadsutveckling

Hållbar stadsutveckling bygger på tre perspektiv – det sociala, det ekonomiska och det ekologiska. Vid sidan av att ta fram och sprida kunskap om grön mobilitet, ekosystemtjänster och miljömässig produktion arbetar ArkDes Think Tank med att lyfta de lokala erfarenheterna, främja delaktighet och att identifiera alternativa former för dialog.

Läs mer

Projekt

ArkDes Think Tank arbetar med undersökande projekt nära praktiken, ofta i samarbete med andra. I fokus ligger alltid den svenska politiken för gestaltad livsmiljö – hur skapas hållbara och jämlika samhällen med hög arkitektonisk kvalitet? Här kan du läsa om våra pågående och avslutade projekt.

Läs mer

Samtal i fokus

I det här samtalet möts vår överintendent Kieran Long och Sveriges riksarkitekt Helena Bjarnegård för att prata om det offentliga rummets betydelse.

 

Genom ArkDes roll i Rådet för hållbara städer, där Helena är ordförande, och genom myndighetsuppdragen kopplade till politik för gestaltad livsmiljö har ArkDes de senaste åren fokuserat allt mer på de gemensamma rummen. Som mötesplatser, arenor för demokrati och social gemenskap, men också som platser där det gröna kan öka människors välbefinnande. Genom installationen Infield, som under sommaren tar plats utanför ArkDes entré, vill ArkDes lyfta värdet av det gröna, vad växterna ger oss i form av ekosystemtjänster: mat, skugga men också sinnesro. I dessa coronatider är dessa ytor, där vårt behov av att rörelse också kan möta våra sociala behov, än viktigare att slå vakt om.

ArkDes Think Tank är en kreativ nod för forskning samverkan och strategiskt analysarbete inom stadsutveckling analys och design. I propositionen Gestaltad livsmiljö ges ArkDes i uppdrag att verka för att de mål som riksdagen har fastställt för arkitektur, formgivning och design uppnås samt att följa upp politikens genomslag på området. Det görs i en årlig rapport (länk). ArkDes ska också vid behov föreslå åtgärder för att stärka måluppfyllelsen.

Lyssna på avsnittet: Demokratiska rum, finns de?

Manipulated image from ArkDes collection

Manipulated image from ArkDes collection

ArkDes Fellowship 2020

Vartannat år erbjuder ArkDes möjligheten att under sex månader bedriva interdisciplinär forskning hos oss. Målgruppen är praktiker, forskare, konstnärer och kommunikatörer som är verksamma inom områdena arkitektur, form och design.

Läs mer


Gestaltad livsmiljö 2021

Ta del av dialogen om framtidens arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö i relation till människans möjligheter och behov. Här hittar du material kopplat till politiken om gestaltad livsmiljö och aktuella seminarier inom politikområdet.

Läs mer

Sustainordic

ArkDes är en del av Sustainordic, ett nordiskt nätverk för utvecklingen av hållbar produktion och konsumtion.

Läs mer

Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse