Utställningarna öppna idag 10 - 20

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close
Konstnären Hilda Hellström. Fotografi: Justina Hüll.

Konstnären Hilda Hellström. Fotografi: Justina Hüll.

Infartshinder designade för utställning på ArkDes uppförs på Kungsholmen

Som en del av Stockholms stads satsning på pop up-platser har ett antal kombinerade infartshinder och cykelställ som keramikern Hilda Hellström designade för utställningen Public Luxury placerats ut på Holger Bloms plats på Norr Mälarstrand.

För två år sedan visade ArkDes utställningen Public Luxury som lyfte arkitekturen som verktyg för att väcka debatt kring och hitta lösningar på samhällsutmaningar som Sverige står inför idag. Den brokiga och täta utställningen innehöll flera specialgjorda verk som knöt an till debatten om arkitekturen och designen i våra gemensamma livsmiljöer. Ett av dem – ”The Blob” – designades av keramikern Hilda Hellström och var resultatet av ett uppdrag till formgivare att utveckla infartshinder som skulle kunna vara effektiva mot oönskad fordonstrafik och som samtidigt skulle kunna tillföra gatumiljön någon ytterligare funktion. Hilda Hellström löste uppgiften med ett cykelställ i betong som, efter att ha visats på ArkDes i Stockholm och på Svenska Institutet i Paris, nu vidareutvecklats för att kunna användas på gator och torg.

”Det är fantastiskt att se att Hildas verk, som började sitt liv som en del av en utställning här på ArkDes, nu har klivit ut i verkligheten. En av våra kärnuppgifter på ArkDes är att ge talangfulla formgivare i uppgift skapa kreativa lösningar på våra städers största utmaningar. Att säkra våra offentliga rum från terrorattacker är en angelägen målsättning, men det arbetet får inte genomföras på bekostnad av öppna, demokratiska och vackra städer. Det är glädjande att Stockholms stad delar vår uppfattning att arkitekter, konstnärer och formgivare är bättre lämpade att skapa de offentliga rummen än säkerhetsindustrin och att staden är villig att experimentera med alternativa sätt att skapa trygga platser. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Stockholm stad i dessa frågor”, säger ArkDes överintendent Kieran Long som även var huvudkurator för Public Luxury.

Public Luxury visade ArkDes inriktning som en arena för ny och banbrytande arkitektur och design. Infartshindren som togs fram för att visa hur oron för brott och terrorism kan användas för att skapa levande och inkluderande gatumiljöer var ett av flera verk som berörde det offentliga rummets motsättningar och paradoxer. Om utställningen, som blev en stor publikframgång, skrev Elisabet Andersson i Svenska Dagbladet: ”Det är mäktigt att stå under en av Johan Celsings moskékupoler, det är fint att se Hilda Hellströms kombinerade farthinder/cykelställ som gärna får ersätta Stockholms betonglejon.”

Hilda Hellström (f. 1984) är keramiker. Hon är utbildad vid Beckmans designhögskola i Stockholm och Royal College of Art i London. För sitt projekt The Materiality of a Natural Disaster som syftade till att skapa konst med lera som blivit radioaktiv efter kärnkraftsolyckan i Fukushima rönte hon stor internationell uppmärksamhet.

Pop up-platsen på Holger Bloms är öppet till den 25 september.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse