Städer är komplexa. För att de ska bli begripliga och för att vi ska kunna orientera oss i dem behövs grafisk formgivning. 
I den offentliga miljön är den grafiska formen närvarande överallt.

Den är inte bara ett oslagbart hjälpmedel i vardagen.

Den grafiska designen är en del av stadens själ och lika viktig för dess identitet som byggnaderna, torgen och parkerna. I samband med Stockholms designvecka öppnar vi nu en utställning som undersöker den grafiska formens närvaro i den offentliga miljön.

Bild från utställningen Smoothies, museer och flygplatser.

Den här utställningen visar projekt av Stockholm Design Lab som blivit en del av mångas vardag. Byrån grundades 1998 och har sedan dess skapat identiteter för bland andra flygbolaget SAS, Moderna Museet och varuhuset Åhléns. Identiteterna som byrån skapar kännetecknas av tydlighet och enkelhet med finesser och detaljer ofta hämtade ur svensk kultur och historia Synen på den grafiska designen som samhällsnytta kombinerad med ett lättillgängligt formspråk har gjort att Stockholm Design Lab är en av de aktörer på formområdet som haft störst påverkan på hur det offentliga rummet i Sverige ser ut idag. Genom identiteterna som Stockholm Design Lab har skapat åt några av våra mest välkända varumärken och institutioner har byrån satt en unik prägel på i stort sett vartenda shoppingstråk och stadskärna i Sverige.

Den når oss från klistermärken, taggar, skyltar, appar, vägmärken, demonstrationsplakat och take away-muggar. Symbolerna, texterna och tecknen uppenbarar sig där någon har något att meddela. Städer växer fram som mötesplatser för utbytet av varor och tjänster, åsikter och tankar. Den grafiska designens uppgift är att underlätta dessa grundläggande mänskliga aktiviteter.

Överintendent: Kieran Long
Utställningsintendent: Daniel Golling
Utställningsproducent: Halla Sigurdardóttir
Utställningsformgivare: Stockholm Design Lab
Grafisk form: Research and Development