Utställningarna öppna idag 10 - 20

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

Riskcenter
En utställning om risk och säkerhet

21 mars - 25 maj 2013

Varning! Fara! Risk! Känner vi igen varningstecken? Hur förhåller vi oss till fara och risk i vårt samhälle?


Riskcenter är ett projekt och en utställning av den brittiske designern Onkar Kular. I samarbete med arkitekten Inigo Minns har han skapat en interaktiv installation och en serie evenemang som tillfälligt förvandlar en del av museet till en kombinerad performancescen och en anläggning för risk- och säkerhetshantering.

Det är ett pedagogiskt och upplevelseorienterat projekt om risk och säkerhet som direkt riktar sig till barn. Besökaren guidas eller rör sig själv genom scenografin, som omfattar allt från offentlig miljö till hemmet.

Det är också en utställning som belyser och diskuterar vad samtida design kan vara. Utställningen lyfter fram uppenbara exempel på fysiska faror som trafik, brand, vatten och personlig säkerhet, men här behandlas även frågor om till exempel antisocialt beteende och vårt sociala och miljömässiga ansvar kopplade till nödsituationer.

Risk Centre är ett projekt och en utställning av Onkar Kular med Inigo Minns, curerad av Magnus Ericson. Projektet är producerat av ArkDes med stöd av Royal College of Art, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Printfabriken.

Mer om Onkar Kular 

Bilder från utställningen


Se fler bilder

Läs mer om utställningen


Riskcenter är ett projekt och en utställning av den brittiske designern Onkar Kular. I samarbete med arkitekten Inigo Minns har han skapat en interaktiv installation och en serie evenemang som tillfälligt förvandlar en del av museet till en kombinerad performancescen och en anläggning för risk- och säkerhetshantering.

Det är ett pedagogiskt och upplevelseorienterat projekt om risk och säkerhet som direkt riktar sig till barn. Besökaren guidas eller rör sig själv genom scenografin, som omfattar allt från offentlig miljö till hemmet.

Det är också en utställning som belyser och diskuterar vad samtida design kan vara. Utställningen lyfter fram uppenbara exempel på fysiska faror som trafik, brand, vatten och personlig säkerhet, men här behandlas även frågor om till exempel antisocialt beteende och vårt sociala och miljömässiga ansvar kopplade till nödsituationer.

Risk Centre är ett projekt och en utställning av Onkar Kular med Inigo Minns, curerad av Magnus Ericson. Projektet är producerat av ArkDes med stöd av Royal College of Art, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Printfabriken.

Mer om Onkar Kular 

Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse