En utställning om vikten av gröna platser i stadslandskapet och hur dessa platser bättre kan synliggöras och gestaltas med hjälp av ljusinstallationer och interventioner.

Platsens poetik är ett konstnärligt forskningsprojekt inriktat mot ekologisk konst och ljusdesign på offentliga gröna platser i förortsmiljö. Projektet utforskar en liten park i Norra Botkyrka, som idag upplevs som otrygg och nedsliten och hur man genom gröna platser kan stärka människors hemkänsla och tillhörighet.

Utställningen visas i Glasgången i anslutning till Café Blom, samt ute i vår trädgård.

Platsens poetik är ett av flera konstnärliga forskningsprojekt på ArkDes. Med stöd av Formas .

Läs mer om forskningsprojektet här →

Bilder från utställningen