I årets pepparkakshusutställning avslöjas bagarnas HEMligheter. På ArkDes kan du besöka en annorlunda och väldoftande utställning med fantasifulla pepparkakshus.

Tema för 2016 är HEMligheter. I bostadens vinklar och vrår speglas våra mest personliga och egensinniga HEMligheter. Alla bagare har uppmanats att med hjälp av pepparkaksdeg designa sina innersta hemligheter och hemliga boendeformer. Friheten att tolka temat är som vanligt obegränsad. I webbtävlingen Sverigebaket har bagare i landet bakat på samma tema.

En jury har utsett två vinnare i varje kategori, en av de digitala bidragen och en av de utställda på ArkDes. Juryn har bedömt bidragen utifrån kriterierna färg och form, ätbar kvalitet, konstruktion och hur verket svarade mot temat. Pris går även till publikens favorit där allmänheten har röstat.

Enligt tävlingsreglerna får husets bottenplatta vara högst 50×50 cm. Bakverket får inte gå utanför dessa mått i någon del och ska endast innehålla ätbara ingredienser. Bottenplattan behöver dock inte vara ätbar.

De tävlande delas in i kategorierna:
• Arkitekter, formgivare och bagare
• Upp till 12 år
• Alla andra som bakar

Juryn består av:
Gabriel di Grado, årets bagare 2015
Bea Szenfeld, modedesigner
Liz Agneskog, arkitekt på Utopia
Kerstin Brunnberg, journalist och f.d. överintendent på ArkDes

Bilder från utställningen