Upptäck Stockholms Stadsbyggnadskontors magiska modellarkiv genom Malin Pettersson Öbergs film Modellarkivet.

Konstnären Malin Pettersson Öbergs verk väcker frågor om arkivens funktion och hur de hjälper oss att förstå vår omgivning. Med sin film om modellarkivet på Stockholms Stadsbyggnadskontor lyfter hon diskussioner om de visioner som präglat Stockholm stads uppbyggnad. I filmen beskriver hon idéer om hur vi har organiserat våra liv tillsammans med hjälp av miniatyrversioner av stora stadslandskap och vilka verktyg vi använder för att utveckla våra städer.

På den stora skärmen i utställningen visas filmen Modellarkivet. För att belysa texten och dess viktiga roll i relation till bilden visas undertexterna separat. I rummets andra ände finns ett fysiskt utsnitt från det faktiska modellarkivet, som återskapar den rumsliga upplevelsen av att vandra genom dess rum. På hyllorna finns ett 50-tal av de vita modeller som vanligtvis fyller modellarkivet på Stockholms Stadsbyggnadskontor.

Filmen Modellarkivet producerades ursprungligen med stöd av Index – The Swedish Contemporary Art Foundation.

Kurator: Mikaela Steby Stenfalk
Grafisk formgivare: Studio Reko

Tack till Stadsbyggnadskontoret i Stockholm, Filmform och Nils Fridén.

Fri entré

Bilder från utställningen