ArkDes bjuder in alla att tillsammans skapa ett nytt Stockholm – Blockholm – i spelet Minecraft. Blockholm är ett projekt där alla bjuds in att tillsammans bygga om Stockholm med hjälp av datorspelet Minecraft. Det är en plats där vi undersöker vad vår stad är och hur den skulle kunna se ut. I utställningen visas ett urval av spelet Blockholms tomter uppbyggda.

Blockholm bygger på en överföring av Stockholms landdata in i Minecraft till en exakt och fullskalig representation av staden. Sedan starten i oktober har 10 000 av Blockholms tomter bebyggts. En jury har valt tio av dessa som visar intressanta tankar och idéer. Byggnaderna presenterar vi som prototyper i skala 1:5 här i utställningen.

Minecraft används av miljoner

Med hjälp av Minecraft använder miljontals barn, unga och vuxna runtom i världen sin fantasi och kreativitet för att skapa nya fantastiska världar, städer och byggnader. På liknande sätt, fast med andra digitala verktyg, arbetar dagens arkitekter och stadsplanerare. Blockholm är ett lekfullt sätt för Arkitektur- och designcentrum att belysa likheterna i dessa processer och undersöka nya möjligheter för medborgardialog och delaktighet. I Blockholm bygger alla sida vid sida. Vuxen som barn, sjuksköterska som stadsplanerare.

Spelarna blir medskapare

Här kan man testa idéer och former förutsättningslöst. Vi får på så sätt ett nytt sätt att föra ett samtal med varandra och med våra beslutsfattare.I utställningen möter du också begrepp som crowdsourcing, öppen data, making och sharing samt ny teknik som 3D-printrar – företeelser som gör det lättare att genomföra och sprida idéer. Nya plattformar gör det lättare att mötas och fler idéer kan bli till verklighet.

Bilder från utställningen