Utställningarna öppna idag 10 - 20

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

Marmorlinjen. Fotografi: Ricard Estay

Unik satsning på forskning om gestaltad livsmiljö

Hur lär vi oss att förstå de miljöer vi lever i? Den 14 februari öppnar utlysningen Gestaltad livsmiljö för bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle.

Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö, är ett helt unikt projekt. Det är nämligen första gången som Formas, Statens konstråd, Boverket, ArkDes och Riksantikvarieämbetet tillsammans utlyser forskningsmedel för att finansiera projekt som kan bidra till att skapa ny kunskap om hur konstnärliga och kulturhistoriska värden kan stärkas i samhällets gemensamma rum.

Utlysningen gäller forskningsprojekt som ökar förståelsen för gestaltning av människors livsmiljöer och därför betonas särskilt de konstnärliga perspektiven. I fokus ligger även den offentliga konstens roll i förhållande till arkitektur, form, design och kulturmiljö vid utformningen av hållbara gestaltade livsmiljöer.

– Det är roligt att kunna genomföra en utlysning tillsammans i en ny konstellation av aktörer för att finansiera relevant forskning inom samhällsbyggnadsområdet. Samverkan är det vi behöver för att klara av samhällets utmaningar, och kultur spelar en väldigt viktig roll för vår förståelse av samhället och dess historia, nutid och framtid, säger Emma Gretzer, chef för avdelningen samhällsbyggnad på Formas.

Resultatet av utlysningen kan komma att göra verkliga avtryck i människors vistelsemiljö, då projekten ska rymma såväl akademisk som praktisk och konstnärlig kompetens. Och förhoppningsvis kan Gestaltad livsmiljö vara ett litet steg på vägen mot ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle, där alla ska få möjlighet att påverka vår gemensamma miljö.

Informationsmöte om utlysningen

Tisdagen den 24 mars arrangerar Statens konstråd ett informationsmöte om utlysningen på ArkDes i Stockholm. Mötet kommer att webbsändas. Läs mer om mötet.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse