Den 31 augusti släpptes två böcker baserade på ArkDes bostadstema Bo.Nu. Då: Höra Hemma – om det bostadspolitiska dilemmat och 99 Years of the Housing Question in Sweden.

Sedan 2016 har ArkDes fört debatten om bostadspolitikens roll och bostadsbyggandets utmaningar under temat Bo. Nu. Då. Den 31 augusti kom två böcker baserade på temat.

I ArkDes Resumé: Höra Hemma – om det bostadspolitiska dilemmat summerar 39 skribenter de frågor som ArkDes bostadstema behandlat och ringar in några av de utmaningar Sverige står inför med koppling till arkitektur, design och hållbar samhällsutveckling. Boken har producerats i samarbete med Tankesmedjan Movium/SLU.

Samtidigt släpptes också 99 Years of the Housing Question in Sweden (Studentlitteratur) som handlar om den svenska bostadspolitiken med utgångspunkt i utställningen Bo. Nu. Då. som visades på ArkDes 2016. Boken är skriven av forskaren Daniel Movilla Vega.

Köp böckerna i ArkDes bibliotek eller beställ genom att skicka e-post till info@arkdes.se.

99 years of the Housing Question in Sweden: 350 kr
Höra Hemma – om det bostadspolitiska dilemmat: 275 kr