På Rektorsgatan i Helsingborg kan du ladda batterierna – i dubbel bemärkelse. Genom Street Moves har Helsingborg stads och designkontoret Krook & Tjäder skapat plats för vila, vegetation och hållbar mobilitet – med cykelparkeringar, busshållplatser och världens första elbilspool med laddning utan sladd.

Rektorsgatan är en lugn gata med busshållplats på båda sidor och med cykelväg och parkeringsplatser längs med hela gatan. Målet med Street Moves-processen på Rektorsgatan var att skapa en ny grön zon där hållbara färdsätt skulle ges utrymme och kollektivtrafik, cykel och gångtrafikanter skulle kunna samspela. Resultatet blev en plats för vila, vegetation och hållbar mobilitet. På de tidigare parkeringsplatserna finns nu sittplatser, cykelparkeringar, grönska och en tjänst för delad elektrifierad mobilitet genom en lösning integrerad i gatan. Den sladdlösa elbilspoolen togs fram i samverkan mellan Öresundskraft, Elonroad, Move About och är den första i världen i sitt slag.

Projektet utvärderas under H22 genom både medborgardialog och expertmöten varpå Helsingborg tar med sig feedbacken in i planeringsarbetet framöver. Prototypen kommer att finnas på plats i fem år.

Laddskena integrerad i gatan. Foto: Daniel Byström
Skiss från designprocessens gång av designkontoret Krook & Tjäder.

Street Moves leds av ArkDes Think Tank och finansieras av Vinnova. För frågor kring projektet hör av dig till hej.thinktank@arkdes.se.