Kunskap och nyfikenhet är kärnan i ArkDes skolverksamhet. Ett skolbesök täcker in flera ämnen i läroplanen. Välj det program som passar dig och din klass bäst.
Staden då och nu

Hur har staden förändrats från medeltiden fram till idag? Vi gör några nedslag i historien och ser hur staden såg ut på medeltiden, under 1600-talet men även i mer modern tid. I dagens stad kan man se spår av historien och visningen ger tips om vad man kan titta efter i sin närmiljö. Hur tänkte de som planerade och byggde städer under de olika perioderna och vilka visioner hade de? Vi funderar också på hur tekniska landvinningar som avlopp och spårvagnar påverkar stadens utformning. Avslutningsvis får eleverna i mindre grupper bygga sina egna städer som sedan kan tas med tillbaka till skolan.

Arkitekturens färg och form

Byggnaders former och färger hänger ihop med den tid de skapas i och vilka funktioner de har. Vi tar en tur genom arkitekturhistorien och ser hur husen formas av materialval och estetiska visioner. Varför ser husen ut som de gör? Varför är medeltidens hus höga och smala medan 70-talets hus ofta är låga och tjocka? Varför är många hus röda? Vi pratar om hur former som trianglar, cylindrar och symmetri används i olika byggnader i Sverige från bronsåldern fram till idag. Programmet avslutas med att eleverna i mindre grupper får bygga modeller av en byggnad i ateljén som de sedan presenterar för varandra.

Teknik, material och konstruktion

Olika byggtekniker ger olika former på husen. Materialval ger också möjligheter till olika former. Vi börjar med bronsåldershuset och ser hur enkla verktyg som yxor, hjul och hävstänger hjälper till att skapa trettio meter långa byggnader. Vi tittar även på olika träkonstruktioner som knuttimrade stugor och korsvirkeshus. Vi går igenom hur ett valv fungerar och hur man i arkitekturen utnyttjat dessa under medeltiden. Vad händer med byggnaderna när järnet börjar användas på mitten av 1800-talet? Vi tittar på fackverkskonstruktioner och funderar kring varför de fungerar som de gör. Varför byggs så många hus med betong och går det att bygga med glas? Den avslutande praktiska aktiviteten består i att eleverna i mindre grupper får bygga torn med hjälp av tunna pappersrör. Sist testar vi tornen och ser hur man ska bygga för att kunna bygga högt och stabilt.

Skolprogramserie: Arkitektur x 5

Arkitektur x 5 är en serie besök som tar oss genom arkitekturhistorien från antiken fram till idag.

Antiken – Vi tittar på byggnader från antiken som Djosers pyramid och Knossos och letar sedan spår i byggnader i Sverige. I ateljén gjuter vi kolonner och om tid finns färglägger vi dem.

Medeltiden – Hur gör man en öppning i en murad vägg? Vi utforskar valv och tittar på medeltida byggnader både i staden och på landet. Hur gjorde man husen så att de såg högre ut och hur levde man i den medeltida staden? I ateljén bygger vi valv på olika sätt.

Höga hus – Hur ska det byggas för att kunna bli högt och stabilt? Vi tittar på höga hus och funderar kring stabilitet, fackverk och stödpelare. I ateljén bygger vi höga torn.

Former – Cylindrar, rätblock, trianglar och kuber. Vi tittar på hur man i olika tider har arbetat med olika geometriska former för att skapa arkitektur och fokuserar lite extra på funktionalismen. Därefter bygger vi modellhus i ateljén.

Staden – varför ser staden ut som den gör? Vi tittar på stadens utveckling och bygger sedan egna städer i ateljén. Teoridelen är något kortare än i övriga skolprogram för att lämna extra tid till byggandet.

Boka visning →

Var god meddela eventuella ändringar eller avbeställningar senast tre dagar före bokad visning, annars debiteras visningsarvodet.

Pris: 1000 kronor
Max antal elever: 25

Tid: Två timmar för varje besök
Pris: Fem besök kostar 4500 kronor
Max antal elever: 25 elever