Skolklasser är varmt välkomna att besöka ArkDes tillsammans med ansvariga lärare. Här hittar ni praktisk information och trivselregler – läs dem gärna innan besöket. Välkomna!

När ni kommer

Under ert besök på ArkDes kommer ni att träffa museivärdar i entrékassan eller i utställningarna. Anmäl ert besök i kassan när ni kommer och vänd er gärna till dem om ni har frågor om utställningar, program eller vill lämna tips och synpunkter.

Lärare ansvarar för gruppen

Håll ihop gruppen på museet, läraren ansvarar för klassen under hela besöket i museet. Vi rekommenderar att elevgrupper till och med högstadiet går tillsammans med lärare.

Varför får man inte röra föremålen i utställningarna?

Att försiktigt ta på något föremål innebär stora skador genom att saltet och fettet på fingrarna alltid orsakar märken på alla material. Det är inte tillåtet att röra vid föremålen eftersom vi vill bevara dem för kommande generationer av museibesökare.

Skoluppgifter

Ha gärna en uppgift för eleverna att lösa vid besöket. Använd endast blyertspennor i utställningssalarna om eleverna behöver teckna eller anteckna.

Var kan vi äta matsäck?

Matsäck kan ätas på plan 2 vid sjöentrén, där finns stolar och bord. Man får inte dricka eller äta i salarna eller i korridoren utanför.

Låsbara skåp

Det är lätt att stöta till föremålen i salarna. Lämna därför ryggsäckar, större väskor, paraplyer etcetera i garderoben eller förvara i de låsbara skåpen som finns bakom butiken på plan 4 och vid entrén på plan 2.

Fotografering

Det är tillåtet att filma och fotografera i utställningssalarna men utan blixt. Upprepade blixtar är inte bra ur bevarandesynpunkt och är allmänt störande för andra besökare. Använd gärna #Arkdes om ni postar något från utställningarna på sociala medier.

I utställningssalarna

Visa hänsyn till övriga besökare och pågående visningar. Om det pågår en bokad visning så har de företräde i utställningssalarna.

Karta över ArkDes →