Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

Samtal i fokus

I det här samtalet möts vår överintendent Kieran Long och Sveriges riksarkitekt Helena Bjarnegård för att prata om det offentliga rummets betydelse.

 

Genom ArkDes roll i Rådet för hållbara städer, där Helena är ordförande, och genom myndighetsuppdragen kopplade till politik för gestaltad livsmiljö har ArkDes de senaste åren fokuserat allt mer på de gemensamma rummen. Som mötesplatser, arenor för demokrati och social gemenskap, men också som platser där det gröna kan öka människors välbefinnande. Genom installationen Infield, som under sommaren tar plats utanför ArkDes entré, vill ArkDes lyfta värdet av det gröna, vad växterna ger oss i form av ekosystemtjänster: mat, skugga men också sinnesro. I dessa coronatider är dessa ytor, där vårt behov av att rörelse också kan möta våra sociala behov, än viktigare att slå vakt om.

ArkDes Think Tank är en kreativ nod för forskning samverkan och strategiskt analysarbete inom stadsutveckling analys och design. I propositionen Gestaltad livsmiljö ges ArkDes i uppdrag att verka för att de mål som riksdagen har fastställt för arkitektur, formgivning och design uppnås samt att följa upp politikens genomslag på området. Det görs i en årlig rapport (länk). ArkDes ska också vid behov föreslå åtgärder för att stärka måluppfyllelsen.

Lyssna på avsnittet: Demokratiska rum, finns de?

Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse