När hertigparet av Cambridge, William och Kate, besökte ArkDes lanserades ett samarbetsprojekt mellan museet och Storbritanniens ambassad i Sverige — Housing Design Exchange: London/Stockholm. Brittiska ambassaden och ArkDes har bjudit in utvalda brittiska och svenska arkitekter till ett utbyte med bostadsfrågan i centrum.

Stockholm och Londons långa tradition att utbyta idéer inom arkitektur och stadsplanering fortsätter genom det initierade samarbetet, som blir en plattform för utbyte och diskussion av idéer, tankar och erfarenheter.

– London och Stockholm delar stora utmaningar när det gäller att skapa bostäder åt sina växande befolkningar. Housing Design Exchange kommer att ge möjlighet att skapa nätverk, dela kunskaper och utveckla en dialog om stadsutformning i Storbritannien och Sverige. Vi måste höja standarden för bostadsdesign i både Sverige och Storbritannien, och de sex talangfulla arkitekter som vi kommer att föra samman i diskussionen har mycket att lära av varandra i det här avseendet. Vi är tacksamma för att Storbritanniens ambassad har gett oss möjlighet att skapa nya relationer, samarbeten och debatter på det här viktiga området, säger Kieran Long, överintendent för ArkDes.

– Vi är jätteglada över att arbeta med ArkDes i det här spännande initiativet. Eftersom London och Stockholm har snarlika utmaningar när det gäller bostäder ligger projektet rätt i tiden. Vi hoppas att det kommer att generera en del goda idéer till förbättringar av bostadsdesignen i båda städerna, men även skapa varaktiga relationer mellan deltagarna och kanske leda till framtida samarbeten mellan dem, säger David Cairns, Storbritanniens ambassadör i Sverige.

De Londonbaserade arkitektkontoren som deltar är London Mae Architects med Alex Ely och Helen Clark, Lynch Architects med Patrick och Claudia Lynch, vPPR Architects med Catherine Pease. Från Stockholm deltar Belatchew Arkitekter med Rahel Belatchew och Lena Odelberg, Kod Arkitekter med Sanna Hederus och Åsa Kallstenius samt Jägnefält Milton med Konrad Milton och Carl Jägnefält. Arkitekturutbytet avslutas med ett seminarium i Stockholm 27 mars.

Under sitt besök på ArkDes fick hertigparet se utställningen Arkitektur i Sverige och träffa unga designers som står bakom fyra verk i utställningen Ung Svensk Form. Tre brittiska arkitektkontor – Caruso St John Architects, Foster + Partners och David Chipperfield Architects – fanns på plats för att berätta om pågående arkitekturprojekt i Stockholm. Dessutom visade ArkDes en originalskiss av Stadsbiblioteket ritad av Gunnar Asplund.