Utställningarna öppna idag 10 - 18

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

Q&A: Förvridna kroppar och flytande former

Konstnären Sofia Eriksson får oss att möta vår egen narcissism med verket Bodybuilding Mirrors.


Hej Sofia! Vem är du och vad brinner du för?
– Jag är konstnär och konsthantverkare som arbetar med objekt, skulptur och smycken. Jag är utbildad på Konstfack vid avdelningen Ädellab-Metallformgivning. Jag brinner för materialens potential och hur man kan skapa uttryck och koncept med dessa.

Berätta om ditt verk och hur idén till Bodybuilding Mirrors uppkom.
Bodybuilding Mirrors är en serie tredimensionella speglar i metall som genom sina konvexa och konkava ytor förvränger den som speglar sig på olika sätt. Inför Stockholm Craft week 2019 blev jag tillfrågad att göra ett nytt verk till utställningen Sexy food.  Temat var att fritt tolka Homeros Odyssén. Med en bakgrund inom smycken så är koncept som lockelse, kropp och skönhet något som intresserar mig så jag fastnade för Sirenernas förbjudna lockelse och den upphöjda skönheten som finns avbildad i muskulöst perfekta kroppar inom den grekiska mytologin.

Vad skulle du säga är verkets centrala budskap?
– Det är på många sätt en kommentar på vår tids narcissism, vår fixering och filtrering av oss själva. Genom att lösa upp formen hos det vi känner igen så väl, som vår egen kropp eller ansikte leker jag med tanken på hur en annan kropp och en annan skönhet skulle kunna se ut.

Du beskriver att du vill locka betraktaren att komma nära sin spegelbild genom att möta olika variationer av den. Vad hoppas du att betraktaren ska uppleva?
– Jag hoppas att den som speglar sig i mitt verk ska uppleva sig själv på ett lekfullt och avväpnat sätt, där betraktaren själv blir en del av verket. Jag vill locka till interaktion, skratt och reflektion. För vissa är det kanske bara en rolig spegelbild, för andra väcks kanske en tanke om sin självbild, vad man tycker är vackert eller en obehagskänsla när man ser en flytande och deformerad version av sig själv.

”Smycken är ett sätt att justera sin kropp, bli till något annat.”

Just bodybuilding väcker associationer till drömmen om den perfekta kroppen, hur ser du att dina verk kommenterar rådande skönhetsnormer?
– Speglarnas former är inspirerade av muskler och delar av muskulösa kroppar. Jag ville skapa en form och en yta som anspelar på föreställningar om det idealiska och åtråvärda för att sedan i spegelbilden skapa sin motsats eller ifrågasätta våra föreställningar.

Smycken har ju historiskt sätt fyllt en funktion som upphöjer eller förstärker skönhet, hur relaterar du till det i din konst?
– Jag tycker att det är spännande att utgå från något som kan anses ytligt och förskönande, som avfärdats som enbart dekorativt. Genom att använda ett material, en form eller en estetik som förknippas med smycken vill jag även beröra ämnen som smycken ofta handlar om; som identitet, transformation, tillhörighet och makt. Smycken är ett sätt att justera sin kropp, bli till något annat.  I Bodybuilding Mirrors blir betraktarens egen spegelbild till ett slags ornament.

Är det viktigt för dig att dina verk är estetiskt tillfredsställande?
– Ja det är det absolut, jag ser det som en öppning in till verken. Jag tycker att det är spännande att använda det som ett sätt att väcka intresse och i många fall använder jag det som en central del av mitt koncept, där det estetiskt tilltalande även bär på en motsättning. Jag vill att man ska kunna möta mina verk på olika plan, med olika referenspunkter.

Vilka tekniker och material är centrala för dina verk?
– Jag har en kärlek till metallen som material, jag fascineras av tanken att kunna kontrollera ett så oformligt material, att få det att se självklart ut. Bakom mina verk ligger otaliga timmar av hantverk men det finns inte ett spår av handen. I andra verk använder jag andra material och jag ser mig inte som bunden till metallen som mitt enda material. I detta verk har jag format metallen under tryck från en hydraulisk press i handkarvade formar av massivt trä. Förutom detta sätt att skapa komplexa volymer så är polering den teknik som varit viktigast för uttrycket och även den mest tidskrävande processen.

Vad känner du är den svenska konstscenens främsta utmaningar?
– Utifrån mitt perspektiv som konstnär verksam inom fältet konsthantverk så ser jag en utmaning i att hitta plattformar där olika konstriktningar kan visas tillsammans, ett upplösande av de gamla hierarkierna. Jag tycker att det är intressant med utställningar där det curatoriska urvalet gjorts utifrån andra perspektiv. Sedan finns det ju många andra utmaningar, som det politiska läget och hur det kommer att påverka konstscenen och även den stora bristen på ateljéer att skapa konst i.

Vad innebär det för dig att ställa ut på en plattform som Ung Svensk Form?
– Det innebär framförallt ett erkännande av det jag gör, det känns ju fantastiskt att få den här möjligheten att nå ut till en annan och bredare publik. Jag tycker också att det är spännande att få ställa ut tillsammans med kollegor som är verksamma inom andra fält. Jag tycker att det uppstår intressanta dialoger mellan verken omkring materialitet, koncept, hantverk och form.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse