Utställningarna öppna idag 10 - 18

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

Program för konferensen Tryggare kan ingen vara?

09.30 Registrering med kaffe och smörgås

10.00 Välkomna
Kieran Long, överintendent, ArkDes,
Anders Sjelvgren, generaldirektör, Boverket

10.15 Armita Törngren Golkar, forskare i psykologi, Karolinska Institutet
Otrygghet och rädslor – var kommer de ifrån?
Rädsla handlar i grund och botten om överlevnad –om att lära sig skilja på det som signalerar fara från det som signalerar att vi är trygga. Men vilka signaler i vår omgivning får oss att reagera med rädsla och vilka förutsättningar krävs för att vi ska uppleva trygghet? Armita Golkar är forskare i psykologi vid Karolinska Institutet och studerar hur emotionella minnen uppstår och hur de kan förändras. 

10.30 Karin Svanberg, enhetschef Brottsförebyggande Rådet, Brå
Platsers betydelse i brottsförebyggande arbete
Kriminalpolitiska frågor och brottsförebyggande arbete med utgångspunkt i forskning och undersökningar har stått i centrum för mitt arbetsliv. Brå tar fram den offentliga brottsstatistiken och undersöker tryggheten i Sverige. Vi undersöker också varje år hur det brottsförebyggande arbetet utvecklas i Sverige. Här redogörs kortfattat för läget och hur behovet av förstärkning i det situationella brottsförebyggande arbetet ser ut och hur det är kopplat till utvecklingen av socialt hållbara städer.

10.55 Hans Brun, senior analytiker, Försvarshögskolan
Modern terrorism i det offentliga rummet
Hans Brun är senioranalytiker vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (Cats). Cats har i uppgift att både utveckla och sprida vetenskap om asymmetriska hot kopplat till samhällets säkerhet. För närvarande arbetar Hans framför allt med projekt kopplade till samhällelig resiliens och terrorism samt antagonistiska hot. Han kommer i första hand prata om hur modern terrorism har förändrats över tid och de utmaningar detta innebär.

11.10 Vania Ceccato, professor på Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad, KTH PROGRAMPUNKTEN HAR UTGÅTT
Säkerhet och trygghet i det offentliga rummet: Fokus på transportnoder
Vania Ceccato är professor vid institutionen för samhällsplanering och miljö på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH. Hon intresserar sig för förhållandet mellan den byggda miljön, brottsligheten och den upplevda tryggheten. I sin forskning fokuserar hon särskilt på brottslighetens förhållande till tid och rum, på genusfrågor samt på intersektionalitet. Vania koordinerar även det interdiciplinära nätverket Säkraplatser som kopplar samman kunskap om lokalt brottsförebyggande med ett bredare nationellt och internationellt expertnätverk.

11.25 Josef Wiklund, lokalpolisområdeschef Medelpad
Hur polisens inverkan på stadens utformning ökar tryggheten
Josef har jobbat som polis sedan 2002 och är idag lokalpolisområeschef i Medelpad. Han har alltid vurmat för polisens roll i lokalsamhället och dess organisation som en grundbult för ett demokratiskt samhälle. I denna föreläsning kommer han berätta om hur polisen i Medelpad är med och påverkar statsutvecklingen samt hur de genom vår kommunikation kan involvera samhället och skapa delaktighet.

11.40 Lunch

12.30 Keynote: Xander Vermeulen Windsant, XVW Architectuur, NL
Bringing life back to Bijlmermeer (på engelska)
Xander Vermeulen Windsant, XVW Architectuur (NL), berättar om projektet Kleiburg som belönats med Mies van der Rohe Award 2017 och Dutch Design Awards 2017. Kleiburg, ett bostadskomplex i Amsterdam från tidigt 1970-tal, var nära att rivas. Istället blev det ett världsberömt renoveringsprojekt, med målet att göra arkitekturen mer ”mänsklig”. Genom att bland annat öppna upp bottenvåningarna och varsamt upprusta byggnaden både in- och utvändigt skapades en attraktiv och trygg boendemiljö.

 

13.15 Andreas Paulson, stadsarkitekt, Haninge kommun
Haninge kommun – Tillfälliga lösningar som skapar trygga mellanrum
Andreas är arkitekt i grunden och har mångårig erfarenhet av stadsplanering inom både privat- och offentlig sektor. Han kommer att berätta om hur olika temporära och trygghetsskapande strukturer testats för att aktivera platsen utanför Handens pendeltågsstation. Trots ett stort flöde av människor, upplevdes platsen som enslig och otrygg. Arbetet har resulterat i en handbok som kan guida framtida stadsutvecklingsprocesser till att skapa trygga mellanrum under byggnationstiden.

13.45 Ewa Westermark, Gehl Architects ApS, DK
Människan i fokus för tryggt liv i staden
Gehl är en konsultfirma baserad i Köpenhamn, New York och San Fransisco med kompetens inom urban design, stadsplanering och arkitektur. Gehls fokus är att skapa städer för människor. Ewa har som delägare i Gehl många års internationell erfarenhet som arkitekt och stadsplanerare. Hennes arbete fokuserar på den mänskliga dimensionen – den byggda miljöns inverkar på social interaktion mellan människor och offentliga platser som viktiga nycklar till livskvaliteten i städerna.

14.15 Fika

14.40 Moa Sundberg, samhällsplanerare, Helsingborgs stad
Helhetsgrepp kring trygghetsskapande i offentliga rum
Moa är civilingenjör i urban design och stadsutveckling och har de sista tre åren arbetat för Helsingborg stad med ansvar för att öka tryggheten i stadsmiljön. Hon har tillfört ett holistiskt och strategiskt tankesätt i arbetet med mer fokus på till exempel placemaking. Vi gör ett djupdyk i ett av deras pågående projekt på Söder och får höra mer om deras arbetsmetoder

15.15 Karin Lundgren, samhällsplanerare och Tobias Nordström, planeringsarkitekt, Spacescape
Hur tryggt blev det? Utvärdering av fyra aktuella trygghetsprojekt
Många platser i staden upplevs idag som otrygga eller rent av skrämmande. Olika projekt och insatser har genomförts för att råda bot på detta. Men frågan är om dessa trygghetsskapande åtgärder faktiskt lett till en ökad upplevd trygghet. Spacescape presenterar här en uppföljande studie kring fyra projekt i olika svenska städer. Frågor som bl.a. undersökts är om människor varit mer benägna att vistas på platsen efter att projektet var klart och vad projektägarna eventuellt hade gjort annorlunda idag.

15.45 Panelsamtal:  Hur ska vi skapa trygga, öppna och demokratiska platser?

FAQ om konferensen

Se delar av konferensen på SVT Forum

Del 1: Trygghet i offentliga rummet

Del 2: Trygga mellan rum är viktiga

Del 3: Brottslighet som kan byggas bort

Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse