Telefon

08-520 235 00

E-post

info@arkdes.se

Registratur

info@arkdes.se

Besöksadress

Exercisplan 4
111 49 Stockholm

Personalingång

Svensksundsvägen 15B
111 49 Stockholm

Brev och paket

ArkDes
Box 16410
103 27 Stockholm

Leveranser och bud

ArkDes
Slupskjulsvägen 9
111 49 Stockholm

Fakturor

Org-nr: 202100-3427
VAT-nr: SE 202100342701

Boka visning

visningar@arkdes.se

Biblioteket

08-527 546 48
bibliotek@arkdes.se

Samlingarna

08-527 546 51
forskarservice@arkdes.se

Café Blom

08-527 46 50
info@cafeblom.se

Vänföreningen

08-611 35 96 (onsdagar)
vannerna@arkdes.se

Hyra lokal

08-5202 3612
Kontaktpersoner och lokaler →