ArkDes uppdrag är att öka kunskapen och driva debatt om hur arkitektur och design påverkar våra liv som medborgare.

Sverige befinner sig mitt i en byggboom som kommer att påverka våra städer i årtionden framöver. ArkDes diskuterar och debatterar denna förändring genom seminarier, utställningar, kampanjer och forskning kring svensk och internationell arkitektur och design.
Vi sätter medborgarna i centrum av debatten och ser världen genom deras ögon.

Vad är design?

Design i olika skalor påverkar upplevelsen av platser vi bor och vistas på. Idag är det lika sannolikt att vi upplever världen genom ett digitalt gränssnitt som i verkligheten. ArkDes sammanför de många designområden som tillsammans kommer att skapa våra framtida städer, till exempel (men inte bara) stadsutveckling, arkitektur, landskapsarkitektur, produktdesign och många nya designdiscipliner med bas i den digitala världen.
Ingen kreativ disciplin kommer ensam att forma framtidens städer. ArkDes skildrar det som händer med våra gemensamma offentliga rum när olika typer av kreativa yrken gemensamt formar vår omvärld. Genom att visa och diskutera arkitekter och formgivares arbeten, skapar vi en större förståelse för deras värld.