Utställningarna öppna idag 10 - 18

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

Ny rapport från ArkDes

I höst får Sverige en ny arkitektur- och designpolitik. Inför det arbetet har ArkDes tagit fram rapporten Snabba bostäder till varje pris: Vilket samhälle byggs och för vem? I rapporten uppmärksammar ArkDes målkonflikter med Regeringens förda politik och kommer med förslag på åtgärder.

Rapporten innehåller tre förslag för att säkerställa kvaliteten i det som byggs:

1. Stärk politikens ansvarstagande och förebildliga roll för ett hållbart samhällsbyggande och förvaltande. Kvalitet och invånarperspektivet ska ligga i centrum för allt offentligt byggande – från skolor och arbetsplatser till hyresbostäder och flyktingboenden – samt i förhållande till det gemensamma kulturarvet. Det är i en tid av kris som det finns stora möjligheter att ta politiskt ansvar genom att prioritera invånares behov framför marknadens.

2. Stärk de gestaltande professionernas roll genom ett medvetet kvalitetsarbete baserat på samhällsbygge och invånarperspektiv i hela processen från upphandling och byggande till uppföljning. I detta ingår att bygga upp nya prioriterade forskningsområden för bostadsundersökningar, byggtekniska lösningar och nya kvalitetsnormer.

3. Omvandla arkitektur-, form och designmålen från policydokument till mål med uppföljningskrav genom att uppdra till utvalda aktörer av arkitekt-, samhällsprofessioner och forskningsnätverk att utvärdera och långsiktigt göra uppföljningar av målen.

Med Snabba bostäder till varje pris: Vilket samhälle byggs och för vem? använder ArkDes för första gången sitt unika mandat som myndighet att följa upp politikens genomslag och föreslå åtgärder för att stärka måluppfyllelsen som det beskrivs i förordningen 2015. Det sker i kraft av en grundläggande kunskapsinhämtning från det temaarbete om bostadsfrågor som genomförts på ArkDes under 2015-2017, av forskning som ArkDes bedriver i miljonprogramsområden 2016-2018 samt av en genomgång av aktuell forskning om ämnet. Rapporten syftar därmed till att bidra med underlag inför kulturdepartementets arbete för en ny politik för arkitektur, form och design 2017 samt att följa upp politikenpå området utifrån frågor om vilket samhälle som långsiktigt byggs och för vem.

Snabba bostäder till varje pris: Vilket samhälle byggs och för vem?

Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse