En uppföljning av politiken för Gestaltad livsmiljö 2020 och medskick inför framtida arbete.

Ladda ner rapporten här.