Med anledning av utställningen ”Tham & Videgård – Om: Arkitektur” ger ArkDes i vår en samtalsserie om arkitektur i förhållande till tid, nyskapandet som kreativ drivkraft, faran för arkitekturen att stryka medhårs och vad som egentligen skapar omätbara värden.

Idag pågår en rivningsvåg av byggnader som inte är mer än 40 år gamla. Vilka faktorer är det som avgör om en byggnad får stå kvar länge? Och hur lång tid tar det egentligen för en byggnad att bli en omistlig del av kulturarvet?

Ett samtal om arkitektur, hållbarhet och tidens tand. Med Malin Myrin, kulturmiljöchef, Stadsmuseet i Stockholm, Stockholms stadsarkitekt Torleif Falk och arkitekt Bolle Tham. Moderator: Daniel Golling, ArkDes.

Entré: 100 kr (student, pensionär 80 kr).

Biljetten inkluderar entré till utställningen Tham & Videgård – Om: Arkitektur.

Obs. Kom gärna i god tid innan programstart.

Foto: Åke E:son Lindman

Tillfällen
tisdag 7 februari 2023 kl. 18:00