Som en del i projektet För allmänt bruk, ett av ArkDes praktiknära forskningsprojekt, arrangerar teamet Robertsforsgruppen folkfest i brukslagårn i Robertsfors.

Robertsforsgruppen bjuder tillsammans med Robertsfors Golfklubb och lokala konstnärer in till ett fullspäckat program med konst, hantverk och musik! Det blir höstmarknad, täljhörna, utställningar, filmvisning, samtal, fanzinesläpp, berättarföreställning och konserter. Allt detta sker i och omkring brukets gamla ladugård och stallar i Robertsfors.

⏰ 16 september kl. 14.00 – 19.00

📍 Brukslagårn Robertsfors

För uppdateringar och fullt program:

Följ teamet @robertsforsgruppen på instagram eller ta del av programmet här →

Om För allmänt bruk

För allmänt bruk är en del av ArkDes praktiknära forskning kopplad till Politik för gestaltad livsmiljö. I projektet, som äger rum i Robertsfors, undersöks hur befintliga kulturhistoriska miljöer kan bidra med nya värden i samhällsutvecklingen. I fokus för projektet finns en kulturhistoriskt värdefull ekonomibyggnad i slaggtegel, uppförd på 1860-talet, som en gång i tiden tillhörde bruket. Teamet Robertsforsgruppen valdes bland 35 sökande team ut för att ta fram en plan för byggnadens utveckling samt en metod för att förvalta den på ett sätt som gör att dess kulturhistoriska värden bibehålls samtidigt som dess användning kan förändras över tid. 

För allmänt bruk är ett samarbete mellan ArkDes, Robertsfors kommun och Riksantikvarieämbetet.

Foto i header: Johannes Samuelsson

Tillfällen
lördag 16 september 2023 kl. 14:00