Sedan 2020 genomför Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd årligen en gemensam konferens om gestaltad livsmiljö. 2023 är kompetensernas år, European Year of Skills. Årets konferens behandlar: Vilka kompetenser behöver vi för att arbeta omsorgsfullt med gestaltade livsmiljöer i vår tid och för att möta framtida utmaningar?

Konferensen riktar sig till dig som arbetar på kommunal, regional och statlig nivå inom akademi eller som privat aktör.

När?  3 oktober 2023, kl 9.00–16.30.

📍 Var? Fysiskt på ArkDes, Stockholm, samt direktsänt. De fysiska biljetterna är slut. Men du kan fortfarande anmäla dig för att delta digitalt.

🎟️ Hur?  Kostnadsfri heldagskonferens.

Tillfällen
tisdag 3 oktober 2023 kl. 09:00