En välkomnande utställning där besökarna känner sig delaktiga och att de kan påverka sin framtid. Det var målet för arkitektkontoret TAF när de gjorde utställningsformen för Framtiden börjar här.

Gabriella Gustafson och Mattias Ståhlbom på TAF är rutinerade utställningsarkitekter, duon gör minst två till tre utställningsprojekt varje år. Framtiden börjar här är deras tredje för ArkDes.
– Det är roligt att arbeta med rumslighet, med objekt och att arbeta publikt med besökare. Vi tycker om de parametrarna, säger Gabriella Gustafson.I arbetet med Framtiden börjar här har utgångspunkten varit att gestalta ämnet framtiden med hjälp av byggnadsmaterialet. För att få en lugn utställningsmiljö har TAF valt ett ljust och ljuddämpande material, träullit.

Tanken är att du som besökare ska känna att framtiden är ljus och inte oroande. Utställningen är uppdelad i fyra teman: jag, samhället, planeten och livet efter. Varje ämnesområde delas med en vägg som blir högre ju längre in i utställningen besökaren kommer.
– Vi ville leka med upplevelsen av den fysiska kroppens storlek i förhållande till utställningens fyra teman. Du är mindre i det sista temat och större i det första. Alla rumsavdelare har en specialformad sinuskurva som för tankarna till en evighet och ett kretslopp, säger Gabriella Gustafson.

En bärande idé i TAF:s filosofi kring utställningsarkitektur är att bakgrunden inte får framträda allt för starkt, utan i första hand lyfta objekten och stå i balans till det som ska ställas ut. Besökaren ska känna sig delaktig och inte bara vara en betraktare, särskilt när det handlar om ett ämne som hur framtidens design kan komma att påverka oss och världen vi lever i, menar TAF. En utmaning har varit de hårda restriktionerna kring behandlingen av de utställda objekten från det brittiska museet Victoria & Albert Museum, där utställningen visades under 2018.
– Jag tycker att vi har lyckats göra en välkomnande och inbjudande arkitektur som framhäver objekten på ett tydligt och direkt sätt, där besökaren är inbjuden att titta och interagera, trots att de flesta objekten har en plexiglashuv. De som ser utställningen ska känna de kan påverka framtiden, säger Gabriella Gustafson.

TAF Studio. Arkitekterna Gabriella Gustafsson och Mattias Ståhlbom Foto: Pierre Björk

Framtiden börjar här →