Museet är tillfälligt stängt, njut av ett digitalt besök tillsvidare!

Museets övriga öppettider

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

FAQ: Open Call 2021

Vanliga frågor angående utlysningen ArkDes ThinkTank Open Call 2021.

Hur betalas medel ut?
Beviljad summa betalas ut till bank/post-gironummer. För att kunna vara mottagare behöver du vara organisation, institution eller företag med F-skattsedel. Medel betalas inte ut till enskilda personer.

Är det möjligt att söka om en av de deltagande parterna ej är bosatt i Sverige?
Ja, projektet får gärna genomföras i samarbete med internationella aktörer, men projektet behöver innehållsligt utgå ifrån svenska förutsättningar. Utbetalning av medel behöver också ske till en svensk part.

Vad skall budgeten innehålla?
Budgeten skall vara kortfattad men innehålla en uppskattning av hur de önskade medlen skall fördelas på arbetstid (fördelat på olika aktiviteter) eventuellt material, resekostnader och tryckkostnader. OH-kostnader får uppgå till max 10 % av projektets budget. Budgeten skall rymmas inom projektbeskrivningen.

Är det möjligt att söka om en av parterna inte arbetar inom arkitektur, form och design? Exempelvis som ekonom eller webbutvecklare?
Ja, det går bra.

Är det möjligt för personer inom samma yrkesgrupp, men med olika arbetsplats, att söka?
Nej, den samverkan vi är ute efter är främst mellan olika yrkesgrupper och olika typer av verksamheter. Exempelvis skulle en privatpraktiserande arkitekt kunna söka tillsammans med en forskare, en person från en ideell förening, eller en kommunanställd stadsplanerare.

Vem har rättigheterna till projektresultatet?
När vi har beslutat vilka projekt som går vidare så skrivs avtal med respektive part om vad som gäller för det specifika projektet. Då det kan handla om att ta fram en prototyp, bygga om en park, ta fram en plan eller skriva en forskningsartikel så är resultaten olika och kommer därmed behöva hanteras olika.

 

Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse