Utställningarna öppna idag 10 - 18

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close
Tensta, 1970. Foto: Gunnar Wåhlén / ArkDes samlingar

Tensta, 1970. Foto: Gunnar Wåhlén / ArkDes samlingar

Vem äger rummet?

Med regeringssatsningen Äga rum – Konst händer står miljonprogrammet i särskilt fokus för Statens konstråd 2016-2018. Arkdes forskare och konstnär Monica Sand, följer projektet i ett följeforskningsprojekt finansierat av Statens konstråd och Arkdes.

Forskningsuppdraget innebär att följa processen när Statens konstråd under tre år, genom konstnärlig gestaltning, ska bidra till att skapa platser för möten och mer engagerande boendemiljöer för alla, och tillsammans med lokala organisationer i det civila samhället arbeta fram praktiska exempel på hur bostadsområden med lågt valdeltagande kan berikas konstnärligt.

Efter en rekordstor ansökningsprocess har Statens konstråd slutligen valt ut 15 projekt fördelade i hela Sverige. På flera platser har redan konstnärer och civilsamhälle börjat samarbeta. Ansatsen är intressant ur många synvinklar och innefattar förutom konstnärlig metodutveckling och processer för invånarinflytande kunskapsspridning till samhällsaktörer och myndigheter.

Målsättning med och fokus för följeforskningen är att kritiskt studera hur platser aktiveras i möten mellan konst/invånare och hur nya konstnärliga uttryck, nya roller, samspel och processer påverkar plats/offentliga rum. Sands forskningsperspektiv utgår från att plats, tid och rum utgör nödvändiga villkor för socialt meningsskapande, uttrycksformer, erfarenheter och minnen.

Slutrapport: Tro, hopp och konst – Konst som politiskt verktyg

Rapporten kan beställas i tryckt format av ann.maudsley@arkdes.se

Statens konstråd

Saknas: en fjärdedel av Sveriges bostäder

Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse