Utställningarna öppna idag 10 - 20

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

In situ-aktion

Resonans, improvisation och variationer av offentliga rum

En stad präglas av en ständigt föränderlig miljö av ljud, ljus, dofter, röster och rytmer, som aktiverar alla sinnen. Människor förflyttar sig, anpassar sina rörelser och bidrar till kulturella, sociala och naturliga växlingar i stadens brusande liv.

Stadslivet är fullt av synliga och osynliga regler som vi dagligen försöker anpassa oss till. Vad händer om vi bryter mot dem och behandlar staden som en plats för lek och socialt samspel? Omgivna av den målade skogen och landsbygdens liv på Solna tunnelbanestation samlas vi till en picknick, vid Tegelbacken försöker vi överrösta trafiken med våra röster och utvalda instrument och vi ställer upp oss för ett gruppfoto framför övervakningskameror i tunnelbanan.

Staden som en spelplan

Utifrån olika situationer, teman och språkliga metaforer prövar vi stadens olika platser som om de var en spelplan eller lekplats. Medvetna om att det finns både synliga och osynliga regelverk i varje social situation, skapar vi nya regler, samspelar genom att inta platser med lekfullhet, nya rörelser, rytmer, instrument och röstuttryck. Arbetet sker kollektivt i samarbete mellan konstnärer, arkitekter, musiker, dansare, studenter och forskare. Genom variationer i dessa situationer, avbrott och pauser, med instrument och vokala uttryck, prövar vi offentliga rum i kollektivt lekfulla situationer i samarbete med. Syftet är att skapa nya situationer inom de befintliga och etablera en annan medvetenhet om urbana kvaliteter, gränser, krafter och betydelser, som kan fungera både som beskrivningar och praktiska metoder för planering och forskning.

Diskussion om socialt meningsskapande

Vårt arbete är ett bidrag till diskussionen om socialt meningsskapande och metoder för stadsplanering och forskning. Genom att utgår ifrån den vardagliga erfarenheten av en tunnelbaneresa, en plats eller en promenad som fotgängare och medborgare, ger projektet inlägg till diskussionen om hur medborgare och stadsplanering samspelar och vilka uttrycksformer och vilka röster som kan ta plats i stadsrummet. Genom variationer av det vardagliga uppstår en annan medvetenhet om hur vi kollektivt formas av och formar platser och rum.

Projektledare:
Ricardo Atienza
Arkitekt, ljudkonstnär, dr i arkitektur
Monica Sand
Konstnär, fil. dr i arkitektur

In-situ-aktion 1: 2011
In-situ-aktion 2: 2012–2014  
Videodokumentation 

Finansiär:
Vetenskapsrådet KFoU 2011-2014

Samarbetspartners:
International Ambiences Network , Madrid
Laboratoire Cresson, Grenoble, France 

 

Kalender: In situ-aktiontisdag

19 oktober


Vad skulle Sigurd Lewerentz ha gjort?

18:00  


I samband med utställningen om Sigurd Lewerentz ger ArkDes ut boken Sigurd Lewerentz: Dödens och livets arkitekt. Boken på 712 sidor, i två olika utgåvor på svenska och engelska, med närmare 800 bilder och 600.000 tecken text, är ett unikt projekt. Boken formgavs och producerades av designstudion Malmsten Hellberg under 2020. Stefania Malmsten och Ulrika Hellberg bryter ner arbetet med boken i sina beståndsdelar och berättar om hur de specifika förutsättningarna drev fram bokens uttryck.

Tisdag 19 oktober kl 18, Auditoriet. ArkDes

Fri entré. Ingen förhandsbokning. Begränsat antal platser.

Malmsten Hellberg är en grafisk design-studio i Stockholm som grundades av Stefania Malmsten och Ulrika Hellberg 2013. Utifrån en djup förståelse för varje uppdrag, och med en tydlig metod, skapar de sympatiska och sofistikerade lösningar för böcker och tidningar, filmgrafik, utställningar och grafiska identiteter. Bland uppdragsgivarna finns museer, bokförlag, designföretag, arkitektkontor och filmproduktionsbolag.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse