Utställningarna öppna idag 10 - 18

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

Digitala verktyg inom gestaltad livsmiljö

ArkDes:

Uppföljningsrapport av Politik för gestaltad livsmiljö 2021: Livskvalitet i tid och rum

Se det digitala rapportsläppet här:


Uppföljningsrapport av Politik för gestaltad livsmiljö 2020: Med Människan i Fokus


Intervjuer och artiklar om den nya politiken för gestaltad livsmiljö
Open-call projekt: hur skapas hållbara och jämlika samhällen med hög arkitektonisk kvalitet?

Boverket:
Vägledning Arkitektur och gestaltad livsmiljö
Vägledning Arkitekturstrategiskt arbete i kommunerna 
Webbutbildning PBL för privatpraktiserande arkitekter
Webbutbildning PBL och kulturvärden

Riksantikvarieämbetet:
Ämnesguide gestaltad livsmiljö
Kulturhistoriska värden i plan- och byggprocesser: Redovisning av regeringsuppdrag om hur kulturhistoriska värden integreras och tas tillvara.
Arbete med gestaltad livsmiljö

Statens Konstråd:
Byggnadsknuten offentlig konst – Kunskapshöjande insatser för förvaltning av den offentliga konsten som del av kulturmiljön
Public Art Research Report (2018): A report on the current state of research on public art in the Nordic Countries, and in a wider international context. 
Utanför de institutionella väggarna 
Slutredovisning av Äga rum: Konst händer
Information om att arbeta med offentlig konst

Här kan du se samtliga delar av konferensen Gestaltad livsmiljö 2020:
ArkDes Play

Specifika block:
Introduktion till Gestaltad livsmiljö

Helsingfors en stad med rum för alla

Att göra framtiden rättvisa- vad innebär det?

Gestaltad livsmiljö sett utifrån

En politik för gestaltad livsmiljö:

Platser att vara stolt över + Summering

Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse