Utställningarna öppna idag 10 - 20

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

--

Nordic Report: Architecture and Design – the Nordic Way 

Nätverkskonferens med fokus på hållbara livsmiljöer i Norden & Baltikum. Den 31 maj – 1 juni arrangerar ArkDes, i samarbete med Boverket, Form/Design Center och SUSTAINORDIC, konferensen Nordic Report: Architecture and Design – the Nordic Way inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordiska Ministerrådet 2018.

Fokus i Nordic Report ligger på samarbete, utbyte och nätverkande mellan aktörer inom arkitektur, stadsutveckling och design. Syftet är att belysa goda nordiska och baltiska exempel på hållbara livsmiljöer, i enlighet med FN:s globala Mål 11 & 12, samt att stimulera till utveckling av nationella policies inom området.

Moderator: Mark Isitt, arkitektur- och designkritiker

Anmälning senast 18 maj. Konferensen är gratis.

Program

Torsdag 31 maj

11.30 Lunch serveras utanför auditoriet från 11.30
13.00 Välkomsttal av Kieran Long, ArkDes överintendent
13:15 Regeringen om propositionen Politik för gestaltad livsmiljö
13:40 Monica von Schmalensee, ordförande i det nationella rådet för hållbara städer, talar om rådet och om Boverkets breddade uppdrag inom arkitektur
14.00 Showcases: goda exempel på innovativ arkitektur och design från de nordiska och baltiska länderna presenteras
15.20 Kaffe och te serveras utanför auditoriet
15:45 Forskarpanel: tre forskare diskuterar hållbarhet och ger sina perspektiv på de presenterade projekten. Peter Vangsbo, Climate-KIC, Emma Holmqvist, Formas och Luciane Aguiar Borges, Nordregio
16.15 Key note speaker: Jakob Trollbäck, Trollback+Company
17.00 Krister Bringéus, ambassadör för Nordiska ministerrådet, om aktuella frågor rom rör rådets arbete
17.15 Avslut dag 1
17.30 Tidig middag
19.00 Vernissage för utställningen Public Luxury på ArkDes

 

Fredag 1 juni

08.30 Morgonfika utanför auditoriet
09.00 Moderator Mark Isitt hälsar välkomna
09.15 Key note speaker: Maria Lisogorskaya, Assemble Architects
10.00 Fikapaus
10.30 Nordisk-baltisk paneldiskussion
11.00 Information om exkursioner: Dansbana och Slakthusområdet
11.40 Konferensen avslutas
12.00 Lunch
13.00
1. Rundabordssamtal (stängd session för beslutsfattare)
2. Exkursioner: Buss avgår från Exercisplan till Dansbana i Vårby Gård och Slakthusområdet
16.00 After work i Slakthusområdet

Mer om Nordic Report: Architecture and Design – the Nordic Way  

Tillfällen

torsdag 31 maj

12:00  Auditoriet


Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse