Utställningarna öppna idag 10 - 18

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

New Municipalism: Att återuppfinna offentlig planering

Under de senaste decennierna har arkitekter, urbanister och stadsplanerare i Storbritannien upplevt ett skifte av verksamhetsområde från samhällsservice till privata intressen. År 1976 arbetade 49 % av Storbritanniens arkitekter i den offentliga sektorn. I dag är det mindre än 1 % som gör det. Detta paradigmskifte vad gäller samhällsbyggnadsyrkenas funktion har inneburit en djupgående inverkan på allmänna platsers kvalitet och jämlikhet.

Effekterna av detta ger sig till känna för allmänheten genom en kris som innebär brist på lågkostnadsboenden, ökande rumslig ojämlikhet och ohållbara byggnationer. Avsaknad av valmöjligheten att arbeta i allmänhetens intresse har också begränsat friheten för arkitekter, urbanister och stadsplanerare att arbeta utanför de begränsningar som kommersiella uppdragsbeskrivningar eller kontraktsvillkor medför.

På sista tiden har det blivit alltmer uppenbart att nationella myndigheter och den privata marknaden har varit oförmögna att bemöta och tackla omfånget av den kris som Storbritannien står inför vad beträffar bostadsförhållanden, ojämlikhet och klimatet. Hopp, aktion och innovation kommer dock från en mindre väntad källa: lokal förvaltning. Public Practice är del i en växande rörelse av ”New Municipalism” som försöker omskapa sättet lokala myndigheter arbetar med samhällen och formar framtidens publika platser. Finn Williams kommer att presentera Public Practices definierande roll i återuppbyggandet av den offentliga sektorns kapacitet för proaktiv planering. Han kommer att diskutera hur arkitekter, urbanister och stadsplanerare utformar nya sätt att arbeta i allmänhetens intresse, och vad de potentiella konsekvenserna blir för samhällsbyggnadssektorns framtid.

Vad är New Municipalism?
En rörelse av lokala satsningar som uppstått som svar på besparingar och centralisering av nationellt styre.

I samarbete med Stockholms Arkitektförening.

 

Tillfällen

fredag 14 februari

18:00  


Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse